206. SELECTEAZĂ CORECT 2. CE CRITERII FOLOSESC ÎN LUAREA DECIZIILOR ? [Faptele Apostolilor 6.1-6 I 1 Samuel 8.1-7]

206. SELECTEAZĂ CORECT 2. CE CRITERII FOLOSESC ÎN LUAREA DECIZIILOR ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Fapte 6 : 1 – 6 și I Samuel 8 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Iulie 2022 I

În viață zi de zi facem alegeri care au rezultate fie pozitive, fie negative. Un cuvânt foarte folosit de o vreme este „a selecta” care reamintim că înseamnă :

„A alege și a reține după anumite criterii, în special după acela al însușirilor utile, în vederea atingerii unui anumit scop”. (Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010)

Vom analiza diferite situații de caz din Biblie pentru a înțelege cât de mare este importanța unei alegeri. De ce ?

Deoarece alegerea pe care o fac la un anumit moment dat, va avea fie urmări pozitive, fie voi suporta consecințele negative ale alegerii mele greșite !

De aceea este foarte important ca înainte de-a decide ceva să cer un sfat și Cel mai în măsură să-mi spună ce am de făcut este Dumnezeu, care îmi va vorbi prin foarte multe metode, dacă eu voi hotărî să trăiesc în ascultare de EL și nu voi decide de unul singur.

Pentru luarea unor decizii bune, o metodă foarte bună este implementarea în viața mea a Cuvântului Lui Dumnezeu și folosirea unor criterii Biblice.


În Proverbe 11 : 14 scrie că atunci :

Când nu este chibzuinţă, poporul cade ; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici”. Dar contează foarte mult calitateaacelor sfetnici !

În ambele exemple prezentate anterior, un grup de oameni s-a întrunit, a gândit, a decis și apoi și-au comunicat alegerea lor.


În primul rând să ne reamintim exemplul notat în I Samuel 8 : 4 – 5 unde scrie că :

Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama. Ei au zis : „Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale ; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.”

Lui Samuel (care era bătrân), bătrânii care erau contemporani lui i-au spus ce au decis. Cine erau ei ? Oameni care o viață întreagă nu pare că au realizat ceva notabil, la sfârșit (poate fiind motivați și de invidie) au decis că trebuie făcută o schimbare.

Ce criterii au folosit în luarea deciziei lor ? „pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile”. Erau din poporul Lui Dumnezeu, dar modelul lor era lumea (sinonimul folosit fiind „neamurile”).


În cel de-al doilea exemplu, în Faptele Apostolilor 6 : 1 – 4 scrie că :

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis :

„Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului”.

Ei formau tot un grup de evrei, dar aici este descrisă o situație care este invers față de ce era notat în I Samuel 8, deoarece în Faptele Apostolilor, conducătorii propun adunării să decidă schimbarea lor.

Apostolii însă nu erau din categoria celor care nu au realizat nimic în viață, ci erau cei prin care Domnul Isus Își manifesta puterea, ei fiind urmașii Lui.


În al doilea rând, apostolii când s-au consultat nu au constatat doar că este necesară o schimbare ci au stabilit și criteriile fișei postului celor care aveau să îi înlocuiască :

1. numărul : „şapte bărbaţi”,
2. influența în societate : „vorbiţi de bine”,
3. caracteristica spirituală a vieții lor : „plini de Duhul Sfânt”,
4. trăsătura definitorie a psihicului lor : plini de „înţelepciune” și
5. delegarea autorității apostolice : „pe care îi vom pune la slujba aceasta”. (Fapte 6 : 3)


Eu când am de luat o decizie, ce model folosesc ? Modelul lumii sau pe cel al Lui Dumnezeu ? În Romani 12 : 2 apostolul Pavel a scris :

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu : cea bună, plăcută şi desăvârşită”.


Doamne Isuse, ajută-mă ca toată viața mea să nu mă las influențat de tiparele de gândire ale lumii, ci zi de zi să pun un accent tot mai mare pe acumularea de Cuvânt din Biblie, Cuvânt pe care să-l transpun în viața mea prin puterea Duhului Sfânt, scopul meu sincer fiind … să fac voia Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :