205 I 2023. ÎNDRĂZNEȘTI SĂ ZĂDĂRNICEȘTI PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU TINE [Luca 7.30 I Ieremia 32.42-44]

205 I 2023. ÎNDRĂZNEȘTI SĂ ZĂDĂRNICEȘTI PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU TINE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 7 : 30 I Ieremia 32 : 42 – 44 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Iulie 2023 I

Pecetluirea atestă proprietatea asupra obiectului sigilat și validează ceea ce este sigilat. La fel prin botezarea mea în Duhul Sfânt, Dumnezeu atestă faptul că eu sunt proprietatea Lui și sunt confirmat ca fiind autentic, având certitudinea garantată de Dumnezeu.


De această confirmare Divină are nevoie orice credincios.

Tu ai fost botezat în Duhul Sfânt ?

Ai certitudinea că ești în proprietatea Lui Dumnezeu ?

Dacă nu o ai (iar în conștiința ta tu știi foarte bine care este adevărul, chiar dacă nu vei recunoaște acest adevăr prin cuvintele rostite), nu te lăsa până nu vei fi botezat de Domnul Isus în Duhul Sfânt. Domnul Isus vrea să te boteze în Duhul Sfânt și pe tine dar depinde de tine dacă-I accepți voia sau nu !


Dar uneori, observăm că exact cum unii dintre contemporanii Domnului Isus au zădărnicit planul Lui Dumnezeu cu privire la ei neprimind botezul în apă pe care-l efectua Ioan Botezătorul (Luca 7 : 30), tot la fel și noi avem contemporani care zădărnicesc planul Lui Dumnezeu cu privire la ei neprimind botezul în Duhul Sfânt pe care-l face însă Domnul Isus … nu un simplu om de pe pământ !

Cuvântul tradus cu „a zădărnici” (în traducerea Cornilescu) în limba greacă este atheteó care înseamnă „a desființa ceea ce a fost așezat”. Acest cuvânt înseamnă și „a respinge ceea ce este deja stabilit”, „a refuza să respecte” (și chiar a disprețui), „a da la o parte” și chiar „a respinge ca nefiind valid” exact ceea ce Dumnezeu a decis !


Considerăm că un om care-și spune creștin (ceea ce știm că înseamnă „urmaș al Domnului Isus”) chiar trebuie să aibă o mare îndrăzneală atunci când decide să nu facă ceea ce i-a poruncit prin Cuvântul Lui chiar Stăpânul Universului !


În încheiere vom aminti cuvintele rostite de Dumnezeu prin proorocul Ieremia :

Căci aşa vorbeşte Domnul : „După cum am adus peste poporul aceasta toate aceste mari nenorociri, tot aşa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc.

Se vor cumpăra iarăşi ogoare în ţara aceasta despre care ziceţi că este un pustiu fără oameni şi fără dobitoace şi că este dată în mâinile haldeilor.

Se vor cumpăra iarăşi ogoare pe argint, se vor scrie zapise, se vor pecetlui, se vor pune martori, în ţara lui Beniamin şi în împrejurimile Ierusalimului, în cetăţile lui Iuda, în cetăţile de la munte, în cetăţile de la câmpie şi în cetăţile de la miazăzi, căci voi aduce înapoi pe prinşii lor de război, zice Domnul.” (Ieremia 32 : 42 – 44)

Un contract de vânzare – cumpărare era un act care dovedea drepul de proprietate asupra unui teren. Și atunci și acum pecetluirea atesta faptul că documentul respectiv este autentic ceea ce implicit garanta și faptul că terenul respectiv îi aparține proprietarului din contractul în cauză.

Creștinul are nevoie și în el de pecetluirea Divină prin care Domnul Isus (EL fiind Cel care face pecetluirea) atestă faptul că persoana botezată în Duhul Sfânt îi aparține Lui Dumnezeu.

Botezul în Duhul Sfânt dă și siguranța interioară de care orice creștin are nevoie deoarece sunt multe atacuri spirituale la nivelul minții și al inimii credinciosului.


Doamne Isuse, dă-mi Harul de-a avea parte de plinătatea Duhului Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :