9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM [Matei 4.1–4 I Geneza 12.1 I Geneza 15.6]

9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 1 – 4 I Geneza 12 : 1 I Geneza 15 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Ianuarie 2023 I

În Evanghelia după Matei 4, versetele 1 – 4 scrie că : „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi ; la urmă a flămânzit. Continue reading „9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM [Matei 4.1–4 I Geneza 12.1 I Geneza 15.6]”