142. AM O CREDINŢĂ VIE ? [Romani 1.7-12]

142. AM O CREDINŢĂ VIE ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Romani 1 : 7 – 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Mai 2022 I

Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi : Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos ! Continue reading „142. AM O CREDINŢĂ VIE ? [Romani 1.7-12]”