178. FRICA 11. ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU [1 Samuel 30.6–10]

178. FRICA 11. ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU
I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 30 : 6 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Iunie 2022 I

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui.

El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec : „Adu-mi efodul !” Abiatar a adus efodul la David. Şi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.”

Şi David a pornit, el şi cei şase sute de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David i-a urmărit mai departe, cu patru sute de oameni ; dar două sute de oameni s-au oprit, fiind prea obosiţi ca să mai treacă pârâul Besor”.


Psalmul 56 este : „O cântare de laudă a lui David – Făcută când l-au prins Filistenii la Gat”. Înțelegem că au fost momentele descrise în I Samuel 21 : 12 în care :

David … a avut o mare frică de Achiş, împăratul Gatului”.


Dar David în același psalm [Psalmul 56] a notat la versetul 3, un principiu al vieții lui : „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine”.


Exact acest lucru este notat în a doua parte a versetului din I Samuel 30 : 6 unde scrie astfel :

Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui” .

În alte traduceri ale Biblie găsim alte două variante și anume scrie că :

1. „Dar David a găsit putere în Domnul Dumnezeul său” (în câteva traduceri diferite) iar în alte traduceri scrie :
2. „dar David s-a încurajat în Domnul Dumnezeul său”.


În acele momente când totul era pierdut (nu doar părea a fi pierdut cum este uneori), David a înțeles că trebuie să acționeze nu doar să stea și să se lamenteze cât de nenorociți au ajuns ei să fie.

David a căutat o soluție de ieșire din situația complicată în care se găseau și nu a tot stat să se concentreze și mai mult asupra problemei pe care o aveau.


Pasajul din I Samuel 30 : 6 – 10 arată că David :

1. a luat decizia de-a acționa (s-a întărit pe sine, a luat curaj din Dumnezeu),
2. a apelat la un om al Lui Dumnezeu,
3. prin el L-a întrebat pe Domnul și a ascultat imediat de Cuvântul Lui Dumnezeu care i-a fost spus.

Exact aceste lucruri ar trebui să le fac și eu când constat că am teamă sau frică în inima mea și să memorez acest principiu de viață al lui David :

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic : ce pot să-mi facă nişte oameni ?” (Psalmul 56 : 3 – 4)


Reamintim că aceste versete au fost scrise după momentele în care : „David … a avut o mare frică de Achiş, împăratul Gatului”.

Frica este ceva ce ține și de natura umană dar trebuie să fac ceva dacă constat că am frică (de oameni în cazul acesta) deoarece noi știm că :

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă”. (Proverbe 29 : 25)

În ebraică pentru cuvântul cursă (din acest verset) este folosit moqesh care înseamnă : „o momeală sau o nadă, o cursă”.

Să observăm ce înțeles au aceste cuvinte.

  • Conform DEX, 2009, momeala este un : „mijloc viclean folosit pentru a ademeni, a înșela pe cineva ; ceea ce ademenește pe cineva”.
  • Nada este un cuvânt folosit pentru : „Hrană care se pune în cîrligul undiței sau la altă unealtă de pescuit, pentru a ademeni și a prinde peștii; mîncare care se pune într-o cursă pentru a ademeni și a prinde animalele și păsările ; momeală … Figurat. Ispită, tentație, amăgire ; cursă”. (DLRLC (1955 – 1957)
  • Cursa este un : „Dispozitiv de diferite forme pentru prinderea animalelor sălbatice ; teren anume pregătit pentru ca animalul care pășește în limitele lui să fie prins ; capcană. Figurat. Mijloc viclean pentru a prinde pe cineva spre a-l demasca sau pentru a-i face rău ; uneltire, manevră”. (DEX, 2009)

Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei de cei care au nevoie : „să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia”. (II Timotei 2 : 26)

Important este să realizez că frica este o cursă din care (dacă nu voi face o schimbare) nu voi ieși de la sine, ci voi fi blocat în domeniul respectiv al vieții mele (și voi avea fie frică de un anumit om sau mă voi teme de întuneric, de apă, de insecte etc.), trăind ca un fel de rob care nu are libertatea să facă tot ce vrea.

De aceea roagă-L pe Domnul Isus să te ajute (a se vedea Ioan 8 : 36 unde Domnul Isus a promis : „Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi”, adică liberi).

De aceea înfruntă-ți fricile și vei constata că problema era la tine nu la tunet sau fulger de exemplu (pentru cei care au astfel de frici).


În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu conform promisiunii scrise în Luca 1 : 74 – 75.

Doamne Dumnezeule, mă încred în TINE și știu că ai promis că îmi vei îngădui să-ȚI slujesc fără frică, trăind înaintea TA în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii mele.
Fă ca această promisiune a unei vieți libere să fie o realitate și pentru viața mea ! ÎȚI mulțumesc frumos pentru că mă asculți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :