176. FRICA 10. AUTOÎNCURAJAREA [1 Samuel 30.3-6]

176. FRICA 10. AUTOÎNCURAJAREA !
I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 30 : 3 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Iunie 2022 I

Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui”. (I Samuel 30 : 6)

Reamintim că în cartea I Samuel 30 : 3 – 6 scrie că :

David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi fiicele lor, fuseseră luaţi prinşi.

Atunci David şi poporul care era cu el au ridicat glasul şi au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David : Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate şi ele.

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui”.


În versetul trei din pasajul citat mai sus scrie că :

„David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi fiicele lor, fuseseră luaţi prinşi”.

În viață există astfel de situații în care totul se schimbă în rău dintr-odată. Dar felul în care reacționăm la rău depinde de fiecare om în parte.


Cei mai mulți oameni atunci când au parte de o mare pierdere se amărăsc singuri : „toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui”. (I Samuel 30 : 6)

Cuvântul folosit pentru „amărât” în ebraică este marah : care înseamnă „a fi controversat sau rebel”.

În general, în Vechiul Testament ebr. marah este tradus cu „răzvrătit” (a se vedea de exemplu Numeri 20 : 10 și versetul 24) dar se poate traduce în special cu „contencios” care înseamnă și „iubitor de dispută” (conform Dicționarului Scriban, 1939). Adjectivul „contencios” înseamnă „care este contestat”.


Când i se întâmplă ceva rău, omul tinde să nu înțeleagă faptul că deasupra este Dumnezeu care a îngăduit lucrul respectiv cu un scop pe care el nu-l înțelege (sau eu nu-l înțeleg) pe moment, dar creștinul știe că Dumnezeu are un plan bine stabilit când aprobă răul în viața lui și este spre binele lui acel ceva nu pentru a-i face rău pur și simplu.

Dar cei mai mulți în astfel de momente caută să conteste autoritatea omului pus de Dumnezeu peste ei, așa că încep disputele, discuțiile în contradictoriu și practic se stârnesc luptele între oameni care până atunci s-au înțeles bine, deși dacă ar putea analiza lucrurile „la rece” nimeni nu este vinovat ci este doar un test al vieții fiecăruia …

În acele momente, scrie despre David că s-a îmbărbătat singur, nu a avut pe nimeni care să-l încurajeze. Și noi am observat nevoia de încurajare pe care au avut-o oameni mari ai Lui Dumnezeu în unele momente dificile din viața lor.

Dar ce au făcut ei când nu au avut absolut pe niciun om lângă ei, când au fost într-un mare impas al vieții lor ?

Au alergat la Dumnezeu și s-au autoîncurajat !

Deși ceilalți au reacționat într-un mod firesc și s-au amărât, despre David scrie că :

Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui”. (I Samuel 30 : 6)


David însă a fost un precursor al Domnului Isus. Ce a făcut Domnul Isus când a avut de trecut prin „ceasul celor răi și puterea întunericului” (a se vedea Luca 22 : 53) ? Și EL a avut nevoie de susținerea celor dragi … pe care însă nu a avut-o, dar Domnul Isus a alergat la Dumnezeu …

În Marcu 14 : 32 – 38 scrie despre Domnul Isus și trei dintre ucenicii Lui că :

S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi : „Şedeţi aici până Mă voi ruga.” A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare.

El le-a zis : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi !” Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. El zicea : „Ava – adică : Tată – Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă ; depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”

Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru : „Simone, tu dormi ? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi ? Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”


Ce să faci când ești într-o asemenea situație, când ai nevoie de o încurajare și nimeni nu ți-o oferă ? Să te autoîncurajezi exact ca David și ca Domnul Isus.

Și apoi este bine să nu uiți că uneori Dumnezeu încinge „cuptorul” din viața ta nu fiindcă ai vreun păcat ci deoarece asemenea unui metal care prin foc devine lichid și pe tine Dumnezeu vrea să te toarne într-o altă formă, să-ți dea o altă întrebuințare.

Poate ai fost un „stingător” al focului Divin dar de acum trebuie să devii o „brichetă” care îi aprinde spiritual, care îi înflăcărează pe cei din jurul lui.

Poate că Dumnezeu vrea să îți dea o altă slujbă, să te treacă la un alt nivel spiritual. Nu „te pune” cu cei ce te ard. Înțelege că ei sunt doar lemnele focului aprins de Dumnezeu pentru transformarea ta în ceva mult mai bun decât ai fost până acum !

Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui”. (I Samuel 30 : 6) În loc de David fiecare poate să-și pună prenumele lui !


În încheiere să ÎL rog pe Domnul Isus, bazat fiind pe versetele scrise în Proverbe 3 : 5 – 6.


Doamne Isuse, mă încred în Tine din toată inima ta şi nu mă bizui pe înţelepciunea mea ! Te recunosc pe Tine în toate căile mele, şi știu că TU ești acolco și îmi vei rezolva toate problemele și Îți mulțumesc frumos pentru că m-ai ascultat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :