172 I 2024. NU ȘTIA CE SPUNE SAU TREI ATITUDINI FAȚĂ DE VORBIRE [Matei 17.9 I Luca 9.29-30 I Luca 9.33-36] 20 Iunie 2024

172 I 2024. NU ȘTIA CE SPUNE SAU TREI ATITUDINI FAȚĂ DE VORBIRE

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 17 : 9 I Luca 9 : 29 – 30 I Luca 9 : 33 – 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Iunie 2024 I

Nu știa ce spune sau Trei atitudini față de vorbire

În Luca 9 : 33 – 36, unde scrie despre Schimbarea la față, se pot observa trei atitudini față de vorbire :

1. Petru a fost cel care la momentul respectiv … nu știa ce spune (Luca 9 : 33),
2. Dumnezeu știe exact ce spune și rostește numai adevărul (Luca 9 : 35) iar a treia atitudine este :
3. a celor trei ucenici care nu au spus nimic din ce au văzut pentru un timp (Luca 9 : 36).


De ce ? Deoarece în Matei 17 : 9 scrie clar că :

Pe când se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare : „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morţi.” … ”.


Eu cum stau cu vorbirea ? În ce categorie mă regăsesc mai des ?

1. Nu știu ce spun,
2. spun numai adevărul sau
3. știu să tac !


Dar, să ne reamintim ce s-a întâmplat. În Luca 9 : 29 – 30 scrie despre Schimbarea la față a Domnului Isus :

Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi : erau Moise şi Ilie … ”.

Abia la un timp Petru, Ioan și Iacov (care dormeau la momentul respectiv) s-au trezit și au realizat ce tocmai se întâmpla acolo … unde erau și ei :

În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus : „Învăţătorule, este bine să fim aici ; să facem trei colibe : una pentru Tine, una pentru Moise, şi una pentru Ilie.” Nu ştia ce spune.

Pe când vorbea el astfel, a venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui ; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând în nor. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea :

Acesta este Fiul Meu preaiubit : de El să ascultaţi.” Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut şi n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră”. (Luca 9 : 33 – 36)


În acest pasaj, avem notate trei atitudini față de vorbire și anume :

1. cuvintele spuse doar ca să fie spuse,
2. cuvintele spuse cu rost și
3. cuvinte care nu sunt spuse decât la o anumită vreme.


Dar la Schimbarea la față, Domnul Isus mai întâi S-a rugat și nu a stat de vorbă cu nimeni. Domnul Isus a stăruit în rugăciune și să ne ajute Dumnezeu, ca dacă tot vrem să vorbim, să vorbim suficient de mult cu Dumnezeu !

Dacă ar fi rugăciune suficientă în viața mea, nu aș mai avea nevoie să vorbesc ce nu trebuie și să îmi fac singur rău !

În aceste zile, ne amintim de stăruința în rugăciune a primilor credincioși. În cele zece zile premergătoare Zilei Cincizecimii, în care s-a produs atât botezul cât și umplerea cu Duhul Sfânt, credincioșii de atunci I s-au rugat Lui Dumnezeu și așa se explică faptul că au primit ceva ce poate că nici măcar nu au visat !


Să ne ajute Dumnezeu, ca toată viața să fim atenți la cuvintele pe care le rostim în conversațiile noastre zilnice !
Și să ne dea Dumnezeu un duh de îndurare și de rugăciune, care să fie în viața noastră, cât vom trăi pe acest pământ ! Iar pe cei care nu au fost botezați în Duhul Sfânt, Domnul Isus să-i boteze în Duhul Sfânt … ÎL rugăm frumos ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :