173 I 2024. TĂCERE [Eclesiastul 3.7 I Proverbe 20.19 I Luca 9.35-36] 21 Iunie 2024

173 I 2024. TĂCERE !

I Podcast I Pasaje Biblice : Eclesiastul 3 : 7 I Proverbe 20 : 19 I Luca 9 : 35 – 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Iunie 2024 I

Tăcere ! Un test al ascultării cuiva poate fi făcut și prin cererea de-a păstra tăcerea asupra cuiva sau cu privire la ceva. În Eclesiastul 3 : 7 (în a doua parte a versetului) scrie că : „ … tăcerea îşi are vremea ei, şi vorbirea îşi are vremea ei … ”.

Iar în Proverbe 11 : 13 este notat că :

sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat”.

Dacă auzi vreodată de la altcineva un secret pe care l-ai spus numai unui singur alt om, de acel om ar trebui să te îndepărtezi !


De ce ? Deoarece nu este un om de încredere iar în Proverbe 20 : 19 scrie clar :

„ … cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci”.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom aminti exact acest subiect al păstrării tăcerii asupra unui eveniment care-a avut loc și anume Schimbarea la față a Domnului Isus.

În Luca 9 : 35 – 36 scrie că :

Şi din nor s-a auzit un glas care zicea :

„Acesta este Fiul Meu preaiubit : de El să ascultaţi.”

Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut şi n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră”.


În Marcu 9 : 9 – 10 scrie că :

Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morţi.

Ei au păstrat în ei lucrul acesta şi se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morţi”.


În Deuteronom 19 : 15 scrie că :

un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori”.

La Schimbarea la față au fost prezenți trei martori (Petru, Ioan și Iacov) ceea ce constituia limita superioară a mărturiei, a dovedirii veridicității unui fapt !

Trebuia să se știe ce s-a întâmplat acolo, iar acest fapt trebuia să fie adeverit sau bine fundamentat. Dar adevărul că Domnul Isus era Fiul Lui Dumnezeu a fost voie să fie spus, abia după Învierea Domnului Isus, deoarece aceasta a fost porunca Domnului Isus.

Ucenicii au păstrat tăcerea și au dovedit că sunt suflete credincioase Stăpânului lor. Iar de păstrarea tăcerii este nevoie și azi !


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos atât harul de-a ține ce mi s-a încredințat și ajută-mă TE rog și să știu cu cine să nu mă amestec ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :