171 I 2024. HARUL DE CARE NU BENEFICIEZ [Luca 9.28-36 I Luca 9.27] 19 Iunie 2024

171 I 2024. HARUL DE CARE NU BENEFICIEZ

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 9 : 28 – 36 I Luca 9 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Iunie 2024 I

Harul de care nu beneficiez ! Uneori Dumnezeu îmi oferă ca un har special, timpul dedicat rugăciunii, de care puțini au parte și totuși din cauza mea nu beneficiez decât parțial de ceea ce Dumnezeu S-a decis să-mi ofere.

Să observăm o situație în care trei persoane nu au beneficiat de ceea ce Dumnezeu le-a dăruit. În Luca 9 : 28 – 36, este scris ce s-a întâmplat la un moment dat :

„ ... Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.

Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi : erau Moise şi Ilie, care se arătaseră în slavă şi vorbeau despre sfârşitul Lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim.

Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn ; dar, când s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El.

În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus : „Învăţătorule, este bine să fim aici ; să facem trei colibe : una pentru Tine, una pentru Moise, şi una pentru Ilie.” Nu ştia ce spune.

Pe când vorbea el astfel, a venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui ; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând în nor. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea :

„Acesta este Fiul Meu preaiubit : de El să ascultaţi.” Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut şi n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră”.


Domnul Isus i-a ales pe Petru, Iacov și Ioan să-i fie alături la rugăciune. Credem că și-au dat seama cât sunt de favorizați și totuși … ei au ales ca exact atunci să doarmă !

Și abia după ce s-au trezit și-au dau seama de ce-au pierdut din realitatea de care ar fi avut parte dacă ar fi fost treji. Dar era prea târziu … au pierdut o ocazie deosebită, care fiind unică nu li s-a mai oferit niciodată !


Uneori și noi suntem absenți din punct de vedere spiritual de la evenimentele la care fizic suntem prezenți.

Și eu sunt uneori absent mai ales în timpul rugăciunii și din acest motiv nu beneficiez de harul pe care Dumnezeu tocmai mi-l oferă.

Poate că stau pe genunchi, dar abia la un timp, privind la ceas realizez că în mintea mea cine știe pe unde am umblat și câte am făcut, dar timpul destinat rugăciunii a trecut și trebuie să plec !?


Doamne Isuse, Te rog frumos oferă-mi și mie harul de-a fi prezent cu totul în timpul rugăciunii. Ajută-mă, Te rog, ca toată viața mea să fiu un bun administrator al timpului vieții mele !

Și ajută-mă să am parte de rugăciuni eficiente în care să am parte atât de prezența Ta dar să mă și bucur constant de umplerea cu Duhul Sfânt, spre a-Ți putea fi de folos cu adevărat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :