158 I 2023. DUHUL SFÂNT CONVINGE LUMEA CU PRIVIRE LA JUDECATA LUI DUMNEZEU [Ioan 16:8–11 I Faptele Apostolilor 10.42 I Evrei 2.14–15]

158 I 2023. DUHUL SFÂNT CONVINGE OMUL CU PRIVIRE LA JUDECATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 8 – 11 I Faptele Apostolilor 10 : 42 I Evrei 2 : 14 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Iunie 2023 I

Astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom vorbi despre sentința sau despre judecata pe care Dumnezeu a pronunțat-o împotriva Celui rău.

În urma Jertfei Domnului Isus de pe cruce, a morții, a Învierii și a Înălțării Domnului Isus la Cer „stăpânitorul lumii” a fost judecat iar stăpânirea a trecut la Domnul Isus !

În casa lui Corneliu, fiind în Cezareea, apostolul Petru a declarat aceste cuvinte :

Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi”. (Faptele Apostolilor 10 : 42)


Reamintim că în Ioan 16 : 8 – 11, apostolul Ioan a notat cuvintele rostite de Domnul Isus despre Duhul Sfânt :

Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

  1. În ce priveşte păcatul : fiindcă ei nu cred în Mine ;
  2. în ce priveşte neprihănirea : fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea ;
  3. în ce priveşte judecata : fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat”.

Aici sunt descrise trei niveluri ale vieții de credință.

În primul rând, pe omul păcătos Duhul Sfânt îl convinge de gravitatea păcatului lui iar omul care se căiește și regretă ce a făcut se va pocăi și va crede în Jertfa Domnului Isus.

În al doilea rând, tot Duhul Sfânt, prin credință îl va face pe cel care a acceptat Jertfa Domnului Isus să aibă parte de dreptatea Lui Dumnezeu, de starea de neprihănire pe care o va experimenta în conștiința lui omul mântuit care va fi liniștit și va avea pace în suflet știind că Dumnezeu îl acceptă așa cum este și că nu mai trebuie să se tot lupte pentru ca prin puterile lui să se facă pe placul Lui Dumnezeu !

Dar în al treilea rând, există și un al treilea nivel al vieții de credință, cel al creșterii spirituale care durează toată viața, timp în care deprindem tot mai mult încrederea în Dumnezeu.

Și tot Duhul Sfânt ne convinge și de faptul că Domnul Isus este Stăpânul suprem și asupra morții și asupra Celui rău. Iar acesta este adevărul care trebuie să fie acentuat : „stăpânitorul lumii acesteia este judecat”.


Dar cu ajutorul Lui Dumnezeu, în studiul următor vom căuta să răspundem la aceste trei întrebări care se pot pune cu privire a expresia : „stăpânitorul lumii acesteia este judecat” (scrisă în Ioan 16 : 11) și anume :

1. Cine estestăpânitorul lumii acesteia” ?
2. Ce înțeles are expresia : „a fost judecat” ?
3. Cine l-a judecat pe Cel rău și a dat sentința în acest proces și care sunt urmările acestei noi stări de lucruri și cine a preluat comanda ?


Astăzi doar vom prefața aceste adevăruri urmând ca ele să fie explicate în scurte cuvinte în studiul care va urma :

1. Cel rău este numit : „stăpânitorul lumii acesteia”.
2. Și-a pierdut autoritatea în urma Jertfei Domnului Isus de pe cruce.
3. Dumnezeu l-a judecat pe Cel rău


Versetele care rezumă poate cel mai bine adevărurile enunțate anterior sunt scrise în Evrei 2 : 14 – 15 unde despre Domnul Isus a fost declarat acest fapt de necontestat :

Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor”.


Știind că Domnul Isus este Judecătorul celor vii şi al celor morţi și că a nimicit , nu putem spune decât : Slavă Lui Dumnezeu și o spunem din toată inima !


Podcastul poate fi ascultat aici :