158 I 2023. DUHUL SFÂNT CONVINGE LUMEA CU PRIVIRE LA JUDECATA LUI DUMNEZEU [Ioan 16:8–11 I Faptele Apostolilor 10.42 I Evrei 2.14–15]

158 I 2023. DUHUL SFÂNT CONVINGE OMUL CU PRIVIRE LA JUDECATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 8 – 11 I Faptele Apostolilor 10 : 42 I Evrei 2 : 14 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Iunie 2023 I

Astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom vorbi despre sentința sau despre judecata pe care Dumnezeu a pronunțat-o împotriva Celui rău.

În urma Jertfei Domnului Isus de pe cruce, a morții, a Învierii și a Înălțării Domnului Isus la Cer „stăpânitorul lumii” a fost judecat iar stăpânirea a trecut la Domnul Isus ! Continue reading „158 I 2023. DUHUL SFÂNT CONVINGE LUMEA CU PRIVIRE LA JUDECATA LUI DUMNEZEU [Ioan 16:8–11 I Faptele Apostolilor 10.42 I Evrei 2.14–15]”