159 I 2023. DUHUL SFÂNT CONVINGE OMUL CU PRIVIRE LA JUDECATA LUI DUMNEZEU [Ioan 16.11 I Ioan 14.30 I Ioan 12.31]

159 I 2023. DUHUL SFÂNT CONVINGE OMUL CU PRIVIRE LA JUDECATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 11 I Ioan 14 : 30 I Ioan 12 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Iunie 2023 I

Cel rău este asemenea unui împărat de pe vremuri care a reușit să învingă o altă țară care a trebuit să intre sub stăpânirea lui, dar prin Jertfa Domnului Isus, Cel rău a fost biruit și orice om poate să iese de sub autoritatea lui și să intre sub autoritatea Domnului Isus, Biruitorul care deține absolut toată puterea atât în Cer cât şi pe pământ !

Trecerea din lume în Biserică se face prin pocăință, botez în apă care este urmat de botezul în Duhul Sfânt și de menținerea puterii Lui Dumnezeu în viața noastră prin ascultarea și supunerea zilnică față de Dumnezeu !


Ce trebuie să mai accentuăm este faptul că Biserica nu este o organizație ci este Trupul Domnului Isus, iar un pasaj Biblic pe care ar trebui să îl citim constant este Efeseni 2 : 1 – 7.


Astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom răspunde la trei întrebări care se pot pune cu privire a expresia : „stăpânitorul lumii acesteia este judecat” (scrisă în Ioan 16 : 11) și anume :

1. Cine este „stăpânitorul lumii acesteia” ?
2. Ce înțeles are expresia : „este judecat” ?
3. Cine l-a judecat pe Cel rău și a dat sentința în acest proces și care sunt urmările acestei noi stări de lucruri și cine a preluat comanda ?


1. Cine este „stăpânitorul lumii acesteia” ?

În Luca 4 : 5 – 6, în timpul Ispitirii scrie despre Domnul Isus că :

Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului şi I-a zis : „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii ; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc”.

Deși trebuie privite cu mari rezerve cuvintele Tatălui mincinoșilor, totuși în ele este un sâmbure de adevăr. Domnul Isus a spus despre Cel rău în Ioan 16 : 11 că el este „stăpânitorul lumii acesteia”.

Aceeași expresie este folosită în Ioan 14 : 30 unde Domnul Isus a spus : „Nu voi mai vorbi mult cu voi ; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine …”.


2. Ce înțeles are expresia : „este judecat” ?

În Ioan 12 : 31 sunt notate cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus cu puțin timp înainte de Jertfa de pe cruce :

Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară”.

În urma Jertfei Domnului Isus de pe cruce, cel rău a fost judecat și deoarece a făcut să fie condamnat la moarte și exeutat un Om nevinovat (și anume Domnul Isus) chiar prin aceasta și-a pierdut autoritatea obținută prin înșelarea primilor doi oameni, în Grădina Edenului.


3. Cine l-a judecat pe Cel rău, a dat sentința în acest proces, care sunt urmările acestei noi stări de lucruri și cine a preluat comanda ?

În Eden, Adam și Eva prin ascultarea de Cel rău au adus umanitatea sub autoritatea lui, dar Domnul Isus prin moartea Lui a adus posibilitatea eliberării oricărui om de sub autoritatea celui rău.

Decizia Divină sau judecata Lui Dumnezeu a fost pronunțată, depinde de fiecare om dacă vrea să beneficieze de efectele ei și să treacă sub stăpânirea Lui Dumnezeu sau decide să rămână sub autoritatea celui care are capul zdrobit și este o chestiune de timp până îi va veni sfârșitul (a se vedea Geneza 3 : 15 unde era proorocit : „Aceasta îţi va zdrobi capul” iar această zdrobire s-a înfăptuit în urma Jertfei Domnului Isus care a fost condamnat la moarte pe nedrept).

Cine a preluat comanda ? Domnul Isus. În Matei 28 : 18 scrie despre cei unsprezece ucenici că ?

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis : „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”.

Orice creștin știind aceste adevăruri poate trăi linștit sub protecția deplină a Lui Dumnezeu. Dar și despre aceste adevăruri cu privire la înfrângerea definitivă a Celui rău și despre biruința toatală a Domnului Isus tot Duhul Sfânt ne convinge în noi pentru a fi siguri că acesta este adevărul !


Slavă Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :