153 I 2024. A FI LUMINĂ ÎNSEAMNĂ ȘI A AVERTIZA, A ÎNDRUMA, A PREVENI [Matei 5.14 I 2 Cronici 19.10 I 2 Împărați 6.8-10] 1 Iunie 2024

153 I 2024. A FI LUMINĂ ÎNSEAMNĂ ȘI A AVERTIZA, A ÎNDRUMA, A PREVENI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 5 : 14 I 2 Cronici 19 : 10 I 2 Împărați 6 : 8 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Iunie 2024 I

A fi lumină înseamnă și „a lumina pe cineva” adică : „A avertiza, a îndruma, a preveni”. Noi cunoaștem cuvintele Domnului Isus : „Voi sunteţi lumina lumii” (Matei 5 : 14) și trebuie să știm că a avertiza pe cineva despre un pericol potențial înseamnă „a fi o lumină” pentru persoana respectivă.

În cartea II Cronici 19 : 10 sunt notate câteva dintre îndatoririle judecătorilor instalați în slujbele lor de împăratul Iosafat. El le-a spus și aceste cuvinte :

În orice neînțelegere care vă va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume : cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să-i luminați [ebr. zahar „a avertiza”], ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia Lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați, și nu veți fi vinovați”.


În ebraică pentru „a lumina” este folosit verbul zahar care înseamnă : „a da lumină, a îndruma” iar aceasta înseamnă a avertiza.

În cele mai multe versete din Vechiul Testament unde este folosit ebr. zahar acest cuvânt este tradus cu „a avertiza” care înseamnă :

A atrage cuiva atenția, a preveni pe cineva (asupra consecințelor unei acțiuni)”. (DEX, 2009)


Un exemplu deosebit de avertizare cu privire la potențialele pericole este notat în II Împărați 6 : 8 – 10 unde scrie că :

Împăratul Siriei era în război cu Israel. Şi, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis : „Tabăra mea va fi în cutare loc.” Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel :

„Fereşte-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunşi sirienii.”

Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase [literal „îl avertizase”] omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori”.

Într-o traducere mai nouă, versetul 10 este redat astfel :

Deci, regele lui Israel a verificat locul indicat de omul lui Dumnezeu. Elisei l-a avertizat de nenumărate ori pe rege, astfel încât el era de pază în asemenea locuri”. (New International Version)


Dumnezeu să ne dea și nouă harul ca prin Duhul Sfânt să fim avertizați cu privire la potențialele pericole și Domnul Isus să ne ajute să fim atenți pe unde trecem dar să avem o călăuzire foarte bună pentru a ști și pe unde să nu mergem ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :