15. Vulturul, Romani 7:18

Vulturul„La început vulturul zbura cutezător peste pământ la adăposturi de primejdii. Nici cu lănci, nici cu săgeţi, oamenii nu-l puteau nimeri. Atunci oamenii culeseră penele de vultur, ca să-şi făurească din ele săgeţi mai sigure şi mai repezi.

Traseră în vultur şi-l nimeriră, rănindu-l de moarte. Pe când vulturul, în ultimul lui zbor, se rostogolea spre pământ, văzu mânerul săgeţii cu pene de vultur. Iar moartea îi fu şi mai amară : „Nu puteam fi ucis decât prin puterea propriilor mele pene”. (Din cartea Esop, de Arnold Bronnen).

Esop a spus această fabulă, unor sclavi, care lucrau împreună cu el în mină. Spărgeau jumătate din stâlpii de susţinere, pentru a obţine mai mult minereu de argint, neştiind că acest lucru îi poate costa viaţa. De aceea, Esop a spus :

Piatra e tare, dar puterea voastră o întrece … Numai voi înşivă vă puteţi dăuna. L-au ascultat, iar noaptea următoare, tavanul s-a prăbuşit peste cei din schimbul următor …

La fel Samson a fost prins de duşmanii lui şi-a murit datorită poftei lui, nu din cauza duşmanilor. Nu s-a biruit pe sine. Aceasta a fost o alegere personală greşită !

Nu considera ca fiind neimportant duşmanul care este în tine, chiar dacă eul tău, pare a fi lipsit de putere ! Omul care nu L-a chemat pe Isus în viaţa lui, nu are dreapta măsură, prin care un creştin ştie ce are de făcut, (dar nu rămâne doar la stadiul de cunoştinţă, deoarece tot Duhul Sfânt îi dă şi puterea de-a face ceea ce ştie că este bine).

Termenul Biblic, (din traducerea Cornilescu, cartea Galateni, capitolul 5 : 23) este înfrânarea poftelor, sinonime fiind : dreapta măsură şi într-o măsură autocontrolul.

Conform Dex, prin autocontrol se înţelege un : „Control exercitat asupra propriei persoane ”. Diferenţa dintre dreapta măsură şi autocontrol constă în faptul că prima este parte din Roada Duhului, iar a doua este ceva ce omul are prin voinţa lui. În Romani 7 : 19, apostolul Pavel scria :

Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac !” De ce este aşa ? Tot apostolul explică :

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac”. (Romani 7 : 18)

Cel care Îl cheamă pe Isus în viaţa lui, va primi şi dreapta măsură, pentru că Isus îşi va trăi viaţa Lui, prin omul respectiv … dacă şi el va vrea ! După totul este altfel !

(Sursa foto : weknowyourdreamz.com)