38. Harul, Romani 5:15

VântulDar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi”. (Romani 5 : 15)

Despre Alexandru cel Mare se susţine, că pe când îşi transporta trupele pe mare spre Asia, vântul de seară a adus de către Arabia fericită o boare aromatică şi a dedus de aici, că fericită trebue să fie ţara spre a cărei cucerire a plecat.

Soldaţii încă erau plăcut atinşi de boarea aromatică. Dumnezeu încă trimite ostaşilor Săi o boare aromatică, adecă suflarea harului Său spre a putea călători cu râvnă spre marea vieţii, căci zice sf. Macarie :

Nimeni nu poate trece marea, dacă nu are corabie uşoară şi sprintenă, care fiind din lemn, străbate apele. Cel ce ar voi să treacă fără corabie, s-ar îneca.

Tot astfel cu neputinţă este unui suflet să treacă marea cea amară a păcatelor, şi vârtejul primejdios al puterilor întunericului, dacă nu are Duhul ceresc şi într-aripat al lui Hristos, care susţinându-l, îl transportă în portul ceresc, în oraşul lui Dumnezeu”.