130 I 2023. RESPINGEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ARE CONSECINȚE GRAVE [Evrei 3.14–19 I Numeri 14.26-30 I Faptele Apostolilor 13.46–48]

130 I 2023. RESPINGEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ARE CONSECINȚE GRAVE

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 3 : 14 – 19 I Numeri 14 : 26 – 30 I Faptele Apostolilor 13 : 46 – 48 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Mai 2023 I

Reamintim că un al șaisprezecelea beneficiu al trăirii prin credință constă în Harul de-a beneficia de promisiunile Lui Dumnezeu dacă ÎI credem Cuvântul.

Dar respingerea Cuvântului Lui Dumnezeu are consecințe grave indiferent de motivația pe care o am când decid să mă împotrivesc Lui Dumnezeu.

Noi poate că trăim cu impresia că dacă Dumnezeu ne vorbește ne putem permite să nu ÎL ascultăm iar această neascultare a noastră nu va avea niciun fel de urmări.

Dar nu este deloc așa. Dumnezeu poate să treacă peste nesupunerea cuiva dar poate să decidă să nu-i mai vorbească deloc persoanei respective sau se poate ca totuși Dumnezeu să decidă să îi mai acorde omului respectiv Harul Lui dar doar atunci când EL consideră că este momentul.


În Evrei 3 : 14 – 19 este notat un astfel de moment în care poporul întreg I S-a împotrivit Lui Dumnezeu iar acest fapt s-a petrecut chiar înainte de ajungerea la capătul drumului lor, adică intrarea în Țara Promisă (a se vedea Numeri 14 : 26 – 30).

Și până atunci au mai existat încălcări ale Cuvântului Lui Dumnezeu dar atunci a a avut loc o răzvrătire la nivel de popor, care a dus la decizia Lui Dumnezeu ca toți oamenii maturi care atunci au decis să nu asculte de Dumnezeu să nu mai intre în Țara Promisă niciodată … așa că în următorii patruzeci de ani, au murit toți.

Despre acest eveniment scrie în Evrei 3 : 14 – 19 :

Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice :

„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”

Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră ? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise ?

Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani ? N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu ?

Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui ? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră ?

Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor”.


În Faptele Apostolilor 13 : 46 – 48 găsim descris un moment asemănător, când evreilor li s-a oferit oportunitatea de-a intra în mântuirea Lui Dumnezeu. Dar ei nu au vrut așa că Harul (care era respins de Evrei) a început să le fie oferit Neevreilor (adică Neamurilor).

În Faptele Apostolilor 13 : 46 – 48 găsim scrise aceste cuvinte :

Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală : „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă ; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

Căci aşa ne-a poruncit Domnul : „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut.

Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara”.


Cei care au respins Harul Lui Dumnezeu au făcut acest lucru deoarece ei singuri se judecau a fi nevrednici de viaţa veşnică.

Doamne Isuse, dă-mi Te rog harul de-a fi foarte atent la Cuvântul Tău și de-a face ceea ce TU îmi ceri să fac ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :