129 I 2023. DESCONSIDERAREA PERSONALĂ [Faptele Apostolilor 13.42–52 I Luca 7.29–30 I Romani 11.25-36]

129 I 2023. DESCONSIDERAREA PERSONALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 13 : 42 – 52 I Luca 7 : 29 – 30 I Romani 11 : 25 – 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Mai 2023

Dumnezeu împlinește ce promite … dar felul în care mă evaluez pe mine însumi din punct de vedere spiritual poate să-mi aducă fie obținerea promisiunilor Lui Dumnezeu pentru viața mea, fie respingerea unui anumit dar al Lui Dumnezeu.

Iar acest adevăr este valabil chiar dacă Dumnezeu ar vrea să-mi ofere ceva … dar eu decid să ÎL refuz categoric, socotind că eu nu merit acel dar pe care Dumnezeu vrea să mi-l ofere !

Iar când acel dar este viața veșnică, situația omului care refuză să primească Harul Lui Dumnezeu și darul Lui Dumnezeu este extrem de gravă.


În Faptele Apostolilor 13 : 42 – 52 este descris un exemplu de desconsiderare personală tocmai în privința vieții veșnice, iar respingerea acestui cadou pe care Dumnezeu tocmai voia să-l ofere poporului Evreu, a dus în timp la îndepărtarea Harului Lui Dumnezeu de la poporul Evreu !

Iar de Harul Lui Dumnezeu poporul evreu nu mai are parte de aproximativ două mii de ani, decât ca excepție dar nu ca regulă, deoarece există și evrei mântuiți dar poporul ca întreg nu mai are parte de acest dar (a se vedea Romani 11 : 25 – 36).


Despre apostolul Pavel și Barnaba care erau în Antiohia din Pisidia scrie ce s-a întâmplat după ieșirea lor din sinagoga locală :

Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. Şi, după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei şi-i îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu.

În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l batjocoreau.

Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală : „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă ; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

Căci aşa ne-a poruncit Domnul : „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara.

Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor.

Pavel şi Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor şi s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 13 : 42 – 52)


În concluzie, vom nota faptul că pasajul pe care tocmai l-am amintit, descrie faptul că dacă eu cred despre mine că nu merit un anumit dar chiar nu îl voi primi !

Reamintim faptul că Dumnezeu împlinește ce promite, dar noi putem face să nu se realizeze ce vrea Dumnezeu pentru noi … dacă nu primim darul pe care Dumnezeu ni-l oferă (a se vedea Luca 7 : 29 – 30) !


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu receptiv la voia Ta și să o accept ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :