131 I 2023. INSOLENȚA SE PEDEPSEȘTE [Deuteronom 17.8–13 I Maleahi 1.6]

131 I 2023. INSOLENȚA SE PEDEPSEȘTE

I Podcast I Pasaje Biblice : Deuteronom 17 : 8 – 13 I Maleahi 1 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Mai 2023 I

Să ne păzescă Dumnezeu de hrănirea eului altora, dar chiar dacă adevărul supără, el face bine ! Iar un adevăr pe care trebuie să-l recunosc este faptul că :

Sunt prea smerit ca să-mi accept mândria, (să accept că sunt mândru) !

Falsa smerenie nu se supune Cuvântului Lui Dumnezeu, deoarece un om care este cu adevărat smerit ÎL va asculta pe Dumnezeu imediat și nu va pune la îndoială Cuvântul Lui Dumnezeu.

Pentru a înțelege mai bine cum vede Dumnezeu neascultarea vom aminti ce este scris în Deuteronom 17 : 8 – 13 (unde este notat ce trebuia să facă un judecător când avea de decis în unele situații dificile) :

Dacă ţi se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neînţelegere sau la o rănire, şi va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii tale, să te scoli şi să te sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău.

Să te duci la preoţi, leviţi şi la cel ce va împlini atunci slujba de judecător ; să-i întrebi, şi ei îţi vor spune hotărârea Legii.

Să faci cum îţi vor spune ei, în locul pe care-l va alege Domnul, şi să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. Să faci după Legea pe care te vor învăţa şi după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga.

Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea.

Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul

  • să audă
  • şi să se teamă
  • şi să nu se mai îngâmfe”.

Reamintim că am pornit în demersul nostru de la accentuarea faptului că prin credință beneficiem de promisiunile Lui Dumnezeu (de exemplu : mântuirea, botezul în Duhul Sfânt, vindecarea Divină sau primirea darurilor Duhului Sfânt) dar falsa smerenie ne poate face să nu avem parte fie de mântuire (ca în cazul descris în Faptele Apostolilor 13 : 46 – 48) fie de oricare altă promisiune a Lui Dumnezeu.


Și cu ajutorul Lui Dumnezeu vom accentua faptul că o astfel de atitudine de împotrivire față de Dumnezeu nu este o dovadă de smerenie sau de pocăință ci este o dovadă de mândrie ascunsă sub o formă de falsă smerenie !

În traducerea Cornilescu, în Deuteronom 17 : 12 – 13 este scrisă decizia Lui Dumnezeu :

Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea”.

Omul care, din mândrie, nu va asculta … să fie pedepsit cu moartea” această expresie se poate traduce literal astfel : „Iar omul care acționează cu prezumție [sau cu insolență] și nu va asculta … va muri”.


Pentru mândrie, în ebraică este folosit cuvântul zadon : „insolență, prezumție”. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă neascultarea să definim cele două cuvinte și anume insolența și prezumția.


Insolența este definită ca fiind :

Obrăznicie, impertinență, nerușinare ; atitudine, faptă sau vorbă obraznică, necuviincioasă”.


Dar ce înseamnă prezumția ? Prezumția este definită ca fiind o :

1. Părere întemeiată pe aparențe, pe ipoteze, pe deducții ; presupunere, supoziție … 2. Părere exagerat de bună despre sine ; înfumurare, aroganță”. (Ambele definiții au fost prelate din DEX, 2009)


Vom încheia prezentul studiu accentuând faptul că un creștin care își imaginează că el fiind copilul Lui Dumnzeu își poate permite să nu asculte de Dumnezeu și sigur lui nu i se va întâmpla nimic de fapt se află într-o gravă eroare de judecată și în final vom aminti ce a spus Dumnezeu unor oameni care gândeau la fel (ei făcând parte din poporul Lui Dumnezeu).

În Maleahi 1 : 6 sunt scrise cuvintele Lui Dumnezeu :

Un fiu cinsteşte pe tatăl său şi o slugă, pe stăpânul său.

Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine ?

Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine ? – zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu şi care ziceţi :

„Cu ce am nesocotit noi Numele Tău ?


Răspunsul la această întrebare pot să mi-l dau singur deoarece eu știu în mine cât de mult ÎL respect pe Dumnezeu sau cât de mult Mă tem de EL !


Doamne Isuse, ajută-mă să privesc Cuvântul Tău cu o seriozitate maximă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :