106. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (IV. Neîncrederea) [Marcu 6.1-6]

106. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (IV. Neîncrederea)

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 6 : 1 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Aprilie 2022 I

Cea de-a treia atitudine avută faţă de Domnul Isus, de concetăţenii Lui, a fost cea de neîncredere, de necredinţă în EL (a se vedea Marcu 6 : 1 – 6).

Necredinţa faţă de Isus (neîncrederea în Domnul Isus)

Neîncrederea este definită ca fiind :

Lipsă de încredere ; îndoială, suspiciune”. (DEX, 2009)


În Marcu 6 : 3 – 6 scrie :

Şi găseau o pricină de poticnire în El. Dar Isus le-a zis : „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.”

N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi Se mira de necredinţa lor”.


Marcu notează despre concetăţenii Domnului Isus că ei : „găseau o pricină de poticnire în El”. (Marcu 6 : 3)

Ce găsesc în viaţă ? În special ceea ce caut. În Matei 7 : 7, Domnul Isus a spus : „ … căutaţi şi veţi găsi … ”. Altfel spus, dacă vrei să găseşti ceva, cauţi acel lucru şi până la urmă îl vei obţine.

De exemplu, dacă vreau să găsesc o ceartă (chiar şi cu cel mai blând om de pe pământ) o pot găsi. În Numeri 12 : 3 scrie că :

Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului”.

În viaţa lui un astfel de moment a fost descris în Exod 17 : 1 – 2 unde găsim notat că :

Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin, după călătoriile zilnice, pe care poruncise Domnul să le facă ; şi au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut.

Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis : „Dă-ne apă să bem !” Moise le-a răspuns : „Pentru ce căutaţi ceartă cu mine ? Pentru ce ispitiţi pe Domnul ?

De ce scrie că ei căutau ceartă cu el ? Deoarece ei ştiau că direcţia înspre care se deplasau, când să plece şi unde să se oprească, erau lucruri pe care nu Moise le decidea, ci Dumnezeu ! Moise nu avea nicio vină că s-au oprit acolo, în fond şi el era în aceeaşi situaţie, la fel ca ei … fără apă potabilă !

Dar, dacă neapărat vreau să nu cred în Isus, pot să caut motive pentru a-mi justifica neîncrederea (sau necredinţa în EL), în ciuda tuturor argumentelor pe care le am, dar pe care nu vreau să le observ !


Ce a făcut Domnul Isus, având parte de astfel de atitudini ? Nu s-a dat bătut, ci a mers mai departe. În cadrul traducerii Cornilescu, subtitlul care desparte versetul 6 din Marcu, capitolul 6 (Trimiterea celor doisprezece), fragmentează versetul.

Dar dacă versetul 6 este citit fără titlul scris cu caracter italic va arăta astfel :

Şi Se mira de necredinţa lor. Isus străbătea satele dimprejur şi învăţa pe norod”.

Altfel spus, faptul că a fost respins, precum şi adversităţile de care a avut parte la un moment dat, într-o anumită localitate, nu L-au făcut pe Domnul Isus să Se oprească din lucrarea pentru care a venit pe acest pământ, ci a mers mai departe !

Dacă nu a fost primit (acceptat) în Nazaret, a mers în : „satele dimprejur şi învăţa pe norod”. Întrebarea pe care ne-o putem pune este : A fost oare un eveniment izolat ? Răspunsul este : Nu !

Să observăm numai una dintre situaţiile asemănătoare (care este descrisă în Matei 16 : 1 – 4, 13) :

Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis :

„Când se înserează, voi ziceţi : „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.” Şi dimineaţa, ziceţi : „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât.”

Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi ? Un neam viclean şi preacurvar cere un semn ; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.”

Apoi i-a lăsat şi a plecat … Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip ”.


Aici problemele au fost şi din afară (fariseii) dar şi din interior (ucenicii), aproape imediat după aceea, dar Isus a mers mai departe.

Acesta este sfatul pe care l-a dat şi ucenicilor Lui, (Domnul Isus) aproape imediat după aceea. În Marcu 6 : 10 – 11 găsim scris că :

Apoi le-a zis : „În orice casă veţi intra să rămâneţi acolo până veţi pleca din locul acela.

Şi, dacă în vreun loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo şi să scuturaţi îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei.

Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei decât pentru cetatea aceea.”


Mesajul transmis de Domnul Isus este :

În viaţă indiferent de reacţia altora faţă de tine tu să decizi să mergi înainte şi să nu te dai bătut !


Ce pot învăţa de la Isus ?

Să merg şi eu mai departe şi să nu mă dau bătut crezând că Dumnezeu va aduce şi zile mai bune în viaţa mea şi realizări mai mari ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :