104. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (II. Respingerea) [Marcu 6.1-6]

104. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (II. Respingerea)

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 6 : 1 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Aprilie 2022 I

În Marcu 6 : 1 – 3 scrie că : „Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă.

Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau : „De unde are El aceste lucruri ? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată ? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui ?
Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon ? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi ?” Şi găseau o pricină de poticnire în El”.


I. Domnul Isus a avut parte de respingere

Din textul citat mai sus observăm faptul că în viaţă, Domnul Isus a avut parte de respingere.


A respinge înseamnă :

A îndepărta de la sine, a da la o parte. ♦ A arunca înapoi”. (DEX, 2009) Altfel spus te simţi respins când tu vii cu toată inima să ajuţi pe cineva cu bucurie, iar el prin atitudinea lui te aruncă la gunoi şi te face să ai sentimentul că eşti un nimic.


Reamintim că în Marcu 6 : 2 [scrie că] :

Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau : „De unde are El aceste lucruri ? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată ? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui ?


Respingerea se poate manifesta prin atitudinile omului, prin vorbe dar şi prin limbajul nonverbal prin care îi vorbeşte celuilalt spunându-i tot ce are de spus, fără ca o vorbă să fie auzită !

O astfel de comunicare (de transmitere a unui mesaj fără a fi folosite cuvintele) este descrisă în Psalmul 19 [v. 1 – 4] unde este notat că :

Cerurile

 • spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor
 • vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi
 • istoriseşte alteia acest lucru, o noapte
 • dă de ştire alteia despre el.

Şi aceasta

 • fără vorbe,
 • fără cuvinte al căror sunet să fie auzit : dar
 • răsunetul lor străbate tot pământul, şi
 • glasul lor merge până la marginile lumii”.

Să nu uităm că Agar a fost dată afară din slujbă (şi din familie) pentru o privire, al cărei înţeles, stăpâna ei l-a priceput clar. Despre Avram găsim scris că :

„ … a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa.

Şi Sarai a zis lui Avram : „Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face ! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea ; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine !”

Avram a răspuns Saraiei : „Iată, roaba ta este în mâna ta ; fă-i ce-ţi place !” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea ; şi Agar a fugit de ea”. (Geneza 16 : 4 – 6)

Între cele două femei nu a existat un dialog (cuvinte rostite), ci doar o privire şi fiecare a înţeles exact :

 • Agar ce are de spus şi
 • Sarai ce i s-a spus !

Iar

 • Sarai şi-a transmis şi ea mesajul tot fără cuvinte, iar
 • Agar l-a înţeles şi a plecat de acasă deoarece a fost respinsă !

Un alt exemplu este în viaţa lui Saul când după ce a fost ales ca împărat şi încă nu apucase să dovedească de ce este în stare :

„ … s-a dus acasă în Ghibeea, însoţit de o parte din ostaşi, a căror inimă o mişcase Dumnezeu. S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau : „Ce ne poate ajuta acesta ?” Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude”. (I Samuel 10 : 26 – 27)

Dar nu avem consemnat ce a fost în inima lui în acele momente …


Un alt exemplu de respingere (de ignorare) este în viaţa lui David când toată familia era la masă iar pe el l-au lăsat la oi. Nu ştim ce a simţit el când el era singurul din familie care nu a fost chemat la masă şi ştia că ai lui sunt toţi acasă şi se bucură şi de produsele muncii lui (obţinute uneori cu riscul vieţii … deoarece a avut momente : „când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă”, I Samuel 17 : 34).


De aşa ceva a avut parte şi Domnul Isus (în textul menţionat mai sus) şi vei avea parte şi tu … dar trebuie să ştii că aşa este în viaţa de credinţă şi trebuie să mergi înainte şi să nu te dai bătut, deşi totul este foarte nedrept uneori !

Voi spune ca Ieremia (în Plângerile lui Ieremia 3 : 24)

Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu ; de aceea nădăjduiesc în El”. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :