103. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (I. Introducere) [Marcu 6.1-6]

103. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (I. Introducere)

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 6 : 1 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Aprilie 2022 I

În viaţă Dumnezeu îţi dă tăria morală şi puterea spirituală pentru a merge mai departe, indiferent de natura adversităţilor !

Mergi înainte, nu te da bătut !

În Marcu 6 : 1 – 6 scrie :

Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă.

Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau :

  • De unde are El aceste lucruri ?
  • Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată ?
  • Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui ?

Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon ? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi ?” Şi găseau o pricină de poticnire în El.

Dar Isus le-a zis : „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.” N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat.

Şi Se mira de necredinţa lor. Isus străbătea satele dimprejur şi învăţa pe norod”.


Întrebările pe care pot să mi le pun :

  • Cum reacţionez eu în astfel de momente ?
  • Mă descurajez singur sau caut să primesc prin Duhul Sfânt puterea de-a merge mai departe, de-a trece peste ceea ce tocmai mi s-a întâmplat ?

Domnul Isus a avut parte de respingere, dispreţ, fiind privit cu neîncredere, dar la fel a fost şi viaţa ucenicilor … şi este normal ca şi urmaşii Lui să aibă parte de acelaşi tratament asemănător (chiar dacă doar uneori).


Ce este cu adevărat important ?

Mergi înainte, nu te da bătut !


ISUS A AVUT PARTE DE :

  1. Respingere
  2. Dispreţ
  3. Neîncredere în El … DAR A MERS MAI DEPARTE !

Mergi înainte, nu te da bătut ! Şi Dumnezeu să te ajute şi să mă ajute la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :