04 I 2024. UNDE ESTE ÎMPĂRATUL SAU CINE ESTE ÎMPĂRATUL [Matei 2.1–3 I Luca 2.11 I Faptele Apostolilor 13.23]

04 I 2024. UNDE ESTE ÎMPĂRATUL SAU CINE ESTE ÎMPĂRATUL ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 2 : 1 – 3 I Luca 2 : 11 I Faptele Apostolilor 13 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Ianuarie 2024 I

Se poate ca un loc să fie mai important ca persoana care locuiește acolo ? Se poate ca, pe plan spiritual să respect mai mult un loc decât o persoană ? Se poate ca să știu unul dintre locurile în care ÎL pot găsi pe Domnul Isus și totuși să nu mă intereseze Cine este Isus ?

Se poate. De ce ?

Pentru că de fapt nu mă interesează cine este EL, deoarece eu sunt cineva și nu numai că nu am nevoie de Isus … dar voi face tot posibilul ca EL să nu mai trăiască”.

Oare doar Irod gândea așa sau și eu mă asemăn cu el măcar puțin ?


În Matei 2 : 1 – 3 scrie că :

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat :

„Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor ? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult ; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el”.


Dar noi înțelegem că Irod avea toate resursele pentru a afla nu doar :

  • unde este Împăratul ci ar fi putut afla și :
  • Cine este Împăratul ?

Știind că este vorba despre un descendent al lui David și implicit împăratul de drept al țării, Irod putea să caute spița de neam a lui David și să afle cine este :

Împăratul de curând născut al iudeilor”.

Dacă evangheliștii Luca și Matei au aflat spița de neam (a se vedea Matei 1 : 1 – 16 și Luca 3 : 23 – 38) cu atât mai ușor o putea afla Irod.


Dar noi nu știm de fapt ce s-a întâmplat. Poate, Dumnezeu a hotărât ca el să nu realizeze acest adevăr, că poate afla spița de neam și implicit cine este Împăratul.

Dar, poate Irod fiind împăratul țării, nu era interesat să afle adevărul despre Isus.


Dar oare, nu mă asemăn și eu cu Irod ?

Mi s-a spus iarăși despre Isus și în această perioadă a sărbătorilor prilejuite de Nașterea Domnului Isus.

Și am auzit că EL este Mântuitorul, deoarece am auzit când s-a citit din Luca 2 : 11 unde scrie că îngerul le-a spus păstorilor aceste cuvinte :

astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”.

Și poate am citit și ce a spus apostolul Pavel (mai târziu), care a afirmat în Antiohia din Pisidia că :

Din sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus”. (Faptele Apostolilor 13 : 23)


Doamne Isuse, vino TE rog frumos și în viața mea ca Stăpân și Mântuitor al meu personal ! Și ÎȚI mulțumesc frumos pentru că TU asculți imediat o astfel de rugăciune ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :