03 I 2024. ESTE ISUS STĂPÂNUL ȘI MÂNTUITORUL MEU PERSONAL [Matei 2.1–6 I Luca 2.22-24]

03 I 2024. ESTE ISUS STĂPÂNUL ȘI MÂNTUITORUL MEU PERSONAL ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 2 : 1 – 6 I Luca 2 : 22 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Ianuarie 2024 I

Este o mare deosebire între a cunoaște Biblia teoretic, a face ceva pentru Domnul Isus și a-L cunoaște personal pe Domnul Isus iar EL să fie Stăpânul și Mântuitorul meu personal.

Dar oare chiar se poate ca să mă întâlnesc în viață cu Domnul Isus, să și fac ceva pentru EL, să cunosc foarte bine Cuvântul Lui Dumnezeu și totuși să nu am o întâlnire personală cu EL ?

Răspunsul este : Da ! Se poate să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu și chiar să cunosc din memorie versete din Biblie, se poate să fac și câte ceva pentru Domnul Isus și totuși să nu ÎL cunosc în mod personal și nici să nu fie Stăpânul vieții mele și Mântuitorul meu !


Vom argumenta această afirmație amintind două pasaje Biblice.

În Evanghelia după Matei 2 : 1 – 6 scrie că :

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat :

„Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor ? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”

Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult ; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.

„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul : „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda ; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.


Noi știm că la momentul respectiv, Domnul Isus avea aproximativ doi ani (a se vedea Matei 2 : 7, 16). Și mai știm ceva. Cunoaștem faptul că în urmă cu aproximativ doi ani de la momentul respectiv, un preot de la Templul din Ierusalim a adus jertfa cerută prin Legea Lui Moise pentru Pruncul Isus, atunci când EL a fost închinat Lui Dumnezeu (Luca 2 : 22 – 24).

Acel preot cunoștea Legea (Cuvântul Lui Dumnezeu) dar nu ÎL cunoștea pe Domnul Isus într-un mod personal, deși a adus o jertfă pentru EL … ceea ce înseamnă că s-a și întâlnit cu EL chiar atunci, la Templul din Ierusalim ! Oare nu mă asemăn și eu cu preotul respectiv ?


Doamne Isuse, dă-mi și mie Harul de-a cunoaște foarte bine Cuvântul Tău, de-a face zi de zi ce vrei TU să fac pentru Tine dar mai mult decât acestea, Te rog să-mi dai Harul de-a Te cunoaște pe Tine într-un mod personal ca Stăpân al vieții mele și Mântuitor al meu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :