Ziua 30 (7 august 2013, ultima zi a Ramadanului.) : Sacrificii musulmane în perioada sărbătorilor Eid.

Ziua 30Vestea Bună pentru musulmani este că Isus este Mielul lui Dumnezeu care a luat asupra Sa păcatul lumii. Cea mai importantă sărbătoare pentru musulmani este numită Eid al-Adha sau Sărbătoarea jertfei. Pe parcursul perioadei acestei sărbători, musulmanii din lumea întreagă vor sacrifica cele mai bune animale ale lor ca simbol al lui Ibrahim (Avraam) oferindu-şi primul fiu lui Dumnezeu.

Această sărbătoare marchează, de asemenea, sfârşitul pelerinajului hajj. Potrivit unor estimări, aproape o sută de milioane de animale vor fi jertfite în lumea musulmană în perioada Eid al-Adha, care are loc la aproximativ şaptezeci de zile după sfârşitul ramadanului. Poate în perioada acestei sărbători poţi întreba un musulman ceea ce ei cred. În schimb, aceştia te-ar putea întreba ce crezi tu.

Tu poţi explica faptul că sacrificiul este simbolul lui Isus. Le poţi spune că pe Isus Îl numim Mielul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu L-a dat – sacrificial final care ia păcatul, înviat să ne ofere viaţă veşnică: “Iată, Mielul lui Dumnezeu…” (Ioan 1 : 29; Evrei 9 : 12; Levitic 17 : 11; Romani 5 : 9).

Motive de rugăciune :
* Rugaţi-vă specific pentru ritualuri! Noi ştim că ritualurile de purificare pot curăţi trupul, dar ele nu curăţă inima. Doar Isus poate ne poate curăţa inimile şi noi putem permite să se întâmple asta prin pocăinţă. Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să facă o chemare la pocăinţă sinceră la care inimile căutătoare să asculte şi să răspundă !
*Mulţumiţi lui Isus Mesia că păcatele pot fi iertate doar prin sângele Său ! Rugaţi-vă ca musulmanii să înţeleagă că Isus este singura cale spre Tatăl pentru ca păcatele să poată fi iertate ! Ioan 1 : 29 ; Faptele Apostolilor 10 : 43 şi Evrei 1 : 3 !
* Efeseni 6, “Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva …duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” ! Musulmanii înţeleg că există o bătălie spirituală cauzată de Satana. Din cauza asta ei aruncă pietre către Satana în timpul zilei de lapidare ca parte a Eid al-Adha. Rugaţi-vă ca ei să audă că doar Isus a înfrânt păcatul, pe Satana şi moartea.
Fie ca ei să ştie că aruncarea cu pietre spre Satana este cu adevărat departe de cruce şi de învierea care l-au înfrânt pe Satana! Fie ca ei să Îl găsească pe Hristos şi să aibă propriile arme “pentru dărâmarea întăriturilor” (2 Corinteni 10 : 4).