Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura (III), Ezechiel 22.30, Isaia 58.6-12

III. Zidul sau Spărtura şi Dregătorul de spărturi

Caut printre ei un om care

să înalţe un zid şi

să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca

să n-o nimicesc ; dar nu găsesc niciunul !” (Ezechiel 22 : 30)

Ce se înţelege în Biblie prin zid ? Se referă la :

 • protejarea / protecţia cuiva, (avem în Biblie exemplul lui David) la
 • statornicia credinciosului, (vom privi la exemplul lui Ieremia), omul care stă neclintit în locul în care Dumnezeu l-a pus, la
 • reabilitare, (vom nota exemplul lui Neemia).

Un credincios are toate aceste trei caracteristici : el îi protejează pe cei slabi, fiind un om statornic, (indiferent de situaţiile prin care are de trecut), reabilitând pe cel care are nevoi, pe care nu şi le poate satisface singur.


1. Protecţia. Exemplul lui David

Ne-au fost zid şi zi şi noapte … ”. (I Samuel 25 : 16)

Ce înseamnă a fi zid pentru cineva ? A-l proteja de cineva, sau de ceva. Atunci când slujitorul îi spune lui Abigail acest lucru se referă la faptul că oamenii lui David :

„ … au fost foarte buni cu noi ;
nu ne-au ocărât şi
nu ni s-a luat nimic, în tot timpul cât am fost cu ei în câmp”. (I Samuel 25 : 15).

În versetul 21 sunt redate cuvintele lui David :

„ … am păzit tot ce are omul acesta în pustiu, de nu s-a luat nimic din tot ce are … ”.


2. Statornicia. Exemplul lui Ieremia

Lui Ieremia i s-a făcut promisiunea că va fi făcut ca un zid :

Iată că în ziua aceasta te fac

1. o cetate întărită,
2. un stâlp de fier şi
3. un zid de aramă … Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă ; ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui ; căci Eu voi fi cu tine ca să te scap şi să te izbăvesc, zice Domnul”. (Ieremia 1 : 18, 15 : 20)


3. Reabilitarea. Exemplul lui Neemia

În Biblie, Neemia este un exemplu de om care a reparat un zid, el fiind un ziditor :

Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniţii şi asdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta şi că spărturile începeau să se astupe”. (Neemia 4 : 7)

În Neemia 4 : 17 avem notat cum au procedat pentru atingerea scopului pe care şi l-au propus :

Cei ce zideau zidul şi cei ce duceau sau încărcau poverile,
cu o mână lucrau, iar
cu alta ţineau arma”.

Aşa s-a refăcut un zid (al cetăţii Ierusalim). Şi astăzi este nevoie de plătirea unui preţ pe care îl avem de plătit zi de zi pentru ca voia Lui Dumnezeu să se facă.

Sfinţirea personală este necesară pentru apropierea de Dumnezeu, pentru căpătarea trecerii înaintea Lui, pentru ca atunci când Îl rogi, El să intervină într-un mod deosebit !


Concluzie :

Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc ; dar nu găsesc niciunul !” (Ezechiel 22 : 30)

Acest verset poate fi explicat prin cuvintele scrise în cartea Isaia 58 : 6 – 12, unde este descrisă viaţa de jertfire a  Dregătorului de spărturi :

Iată postul plăcut Mie :

 • dezleagă lanţurile răutăţii,
 • deznoadă legăturile robiei,
 • dă drumul celor asupriţi şi
 • rupe orice fel de jug ;
 • împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi
 • adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost ;
 • dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 

Atunci

 • lumina ta va răsări ca zorile, şi
 • vindecarea ta va încolţi repede ;
 • neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi
 • slava Domnului te va însoţi.

Atunci

 • tu vei chema, şi Domnul va răspunde,
 • vei striga, şi El va zice : „Iată-Mă !”

Dacă vei îndepărta

 • jugul din mijlocul tău,
 • ameninţările cu degetul şi
 • vorbele de ocară,

dacă

 • vei da mâncarea ta celui flămând,
 • dacă vei sătura sufletul lipsit,

atunci

 • lumina ta va răsări peste întunecime, şi
 • întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare !
 • Domnul te va călăuzi neîncetat,
 • îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi
 • va da din nou putere mădularelor tale ;
 • vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
 • Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”. (Isaia 58 : 6 – 12)

STUDII ASEMĂNĂTOARE :