Ascuns (II), Ieremia 23.24

in-ascunsI. Dumnezeu
I. 1. Dumnezeu lucrează în ascuns :

  • Eclesiastul 11 : 5 „Cum nu ştii care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate”.
  • În Psalmul 139 : 15 scrie că : „Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului”.
  • Evanghelia după Marcu 4 : 26 – 27. Despre Domnul Isus scrie că : „El a mai zis : „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum”.
  • Şi în Evanghelia după Matei 11 : 25 avem un citat deosebit : „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis : „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor”.

Continue reading „Ascuns (II), Ieremia 23.24”