Scapă-ţi viaţa sau Cum să ajungi pe Munte ? [Geneza 19.1–3, 6, 18–26]

Mântuirea sufletului

După ce i-au scos afară, unul din ei a zis : „Scapă-ţi viaţa ; să nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie : scapă la munte, ca să nu pieri”. (Geneza 19 : 17)i

Să privim puţin la contextul imediat, cum s-a ajuns aici ?

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara ; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la pământ. Apoi a zis : Continue reading „Scapă-ţi viaţa sau Cum să ajungi pe Munte ? [Geneza 19.1–3, 6, 18–26]”