Inima curată înaintea Lui Dumnezeu [Faptele Apostolilor 8.14-25]

Expresia : inima … curată înaintea Lui Dumnezeu, este folosită în pasajul biblic din Faptele Apostolilor 8:14-25 unde scrie că :

Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.

Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis : Continue reading „Inima curată înaintea Lui Dumnezeu [Faptele Apostolilor 8.14-25]”