39 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU A FI CA DUMNEZEU [Geneza 5.22–24 I Geneza 3.8 I Amos 3.3]

39 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU A FI CA DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Geneza 3 : 8 I Amos 3 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Februarie 2023 I

În Geneza 5 : 22 – 24 scrie că : „După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani ; şi a născut fii şi fiice. Continue reading „39 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU A FI CA DUMNEZEU [Geneza 5.22–24 I Geneza 3.8 I Amos 3.3]”