247 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.2 CE PRIMESC DIN FÂNTÂNA APELOR VII, DAU ȘI ALTORA ? [ Ieremia 2.13 I Deuteronom 7.6 I Luca 4.25–30]

247 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.2 CE PRIMESC DIN FÂNTÂNA APELOR VII, DAU ȘI ALTORA ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Ieremia 2 : 13 I Deuteronom 7 : 6 I Luca 4 : 25 – 30 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Septembrie 2023 I

În Biblie, Dumnezeu este comparat cu „o fântână” sau cu „un Izvor”. În Ieremia 2 : 13, Dumnezeu spune că EL este : „Izvorul apelor vii” (pentru izvor este folosit ebr. maqor : izvor, fântână). Dar ceea ce este interesant este faptul că, poporul Lui Dumnezeu erau singurii care asemenea lui Moise, puteau să scoată apă din Izvorul apelor vii, apă pe care să o ofere celor care aveau nevoie de ea. Continue reading „247 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.2 CE PRIMESC DIN FÂNTÂNA APELOR VII, DAU ȘI ALTORA ? [ Ieremia 2.13 I Deuteronom 7.6 I Luca 4.25–30]”