Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Ioan 12.49, Efeseni 6.20, Coloseni 4.4,6, Matei 6.9, 1 Timotei 3.15

În Biblie găsim scris cum trebuie :

I. Să vorbim :

Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc”. (Evanghelia după Ioan 12 : 49)

În Efeseni 6 : 20, apostolul Pavel scria : „ … zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc”.

Coloseni 4 : 4 „ … ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea”. Tot în această categorie intră şi cum trebuie să răspundem :

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”. (Coloseni 4 : 6)

Continue reading „Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Ioan 12.49, Efeseni 6.20, Coloseni 4.4,6, Matei 6.9, 1 Timotei 3.15”