Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Ioan 12.49, Efeseni 6.20, Coloseni 4.4,6, Matei 6.9, 1 Timotei 3.15

În Biblie găsim scris cum trebuie :

I. Să vorbim :

Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc”. (Evanghelia după Ioan 12 : 49)

În Efeseni 6 : 20, apostolul Pavel scria : „ … zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc”.

Coloseni 4 : 4 „ … ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea”. Tot în această categorie intră şi cum trebuie să răspundem :

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”. (Coloseni 4 : 6)


II. Să ne rugăm :

„Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi : „Tatăl nostru care eşti în ceruri ! Sfinţească-se Numele Tău … ”. (Evanghelia după Matei 6 : 9)

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră : căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite”. (Romani 8 : 26)


III. Să ne purtăm :

Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului”. (I Timotei 3 : 15)