351. DOMNUL ISUS ESTE PLIN DE HAR [Ioan 1.35–43 I Ioan 2.1–12 I Ioan 4.1–42]

351. DOMNUL ISUS ESTE PLIN DE HAR

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 35 – 43 I Ioan 2 : 1 – 12 I Ioan 4 : 1 – 42 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Decembrie 2022 I

Când Domnul Isus S-a întrupat pe acest pământ, în Israel norma de viață era dată de Legea Lui Dumnezeu dar apostolul Ioan a notat că : „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl”. (Ioan 1 : 14) Continue reading „351. DOMNUL ISUS ESTE PLIN DE HAR [Ioan 1.35–43 I Ioan 2.1–12 I Ioan 4.1–42]”