351. DOMNUL ISUS ESTE PLIN DE HAR [Ioan 1.35–43 I Ioan 2.1–12 I Ioan 4.1–42]

351. DOMNUL ISUS ESTE PLIN DE HAR

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 35 – 43 I Ioan 2 : 1 – 12 I Ioan 4 : 1 – 42 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Decembrie 2022 I

Când Domnul Isus S-a întrupat pe acest pământ, în Israel norma de viață era dată de Legea Lui Dumnezeu dar apostolul Ioan a notat că : „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl”. (Ioan 1 : 14)

Harul Domnului Isus s-a manifestat în primul rând prin modul în care Domnul nostru ȘI-a manifestat iubirea față de cei cu care a fost contemporan.
Reamintim că în Noul Testament, harul este cuvântul care rezumă poate cel mai bine modul în care se comportă Dumnezeu cu omul. Harul (în gr. charis) înseamnă : „ceea ce oferă bucurie, plăcere, desfătare, dulceață, farmec, frumusețe”.
Tot harul mai arată și atitudinea Lui Dumnezeu față de om, deoarece cuvântul har înseamnă și „bunăvoință, bunătate iubitoare, favoare”.
Să observăm câteva situații de viață din perioada în care Domnul Isus a trăit pe acest pământ (pentru a putea constata câteva dintre domeniile în care acționează Harul Lui Dumnezeu).

1. Domnul Isus ne acceptă în viața Lui și ne vorbește într-un mod profetic anunțându-ne despre ce se va întâmpla în viitorul nostru

În Ioan 1 : 35 – 43 scrie că : „A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu !”
Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus. Isus S-a întors ; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis : „Ce căutaţi ?” Ei I-au răspuns : „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învăţătorule), unde locuieşti ?”
„Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia ; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.
Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis : „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).
Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis : „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru). A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” …”.
Putem citi și continuarea (Ioan 1 : 44 – 51) unde este notat cum Domnul Isus a descoperit lucruri fie din trecutul fie din viitorul unor oameni.

2. Domnul Isus prin Harul Lui, datorită bunăvoinței Lui, ajută omul care se află într-un impas și îi rezolvă problema (a se vedea Ioan 2 : 1 – 12 unde scrie cum Domnul Isus a intervenit la nunta din localitatea Cana).

3. Tot datorită Harului Lui, Domnul Isus vorbește celei sau celui care își dorește mântuirea dar nu știe ce să facă (a se vedea Ioan 4 : 1 – 42).

4. Domnul Isus este și Cel care vindecă schimbând disperarea în bucurie (a se vedea Ioan 4 : 46 – 54 unde este descrisă Vindecarea fiului unui slujbaş împărătesc … sau Putem să ne amintim cum a intervenit în viața unui om care de treizeci și opt de ani era grav bolnav (a se vedea Ioan 5 : 1 – 16).

5. Domnul Isus știe și când un om este flămând și face o minune dacă este necesar pentru a hrăni oamenii care ÎL ascultă și nu pleacă acasă chiar dacă pentru a-L asculta rabdă de foame (Ioan 6 : 1 – 16).

6. Domnul Isus le vine alături și le dă o speranță și îi liniștește pe cei care sunt depășiți de situație (cum se mai spune laora actuală) și nu mai fac față problemelor din afară, motiv pentru care sunt speriați (a se vedea Ioan 6 : 16 – 21).

7. Dar mai presus de foamea trupului există necesitatea hrănirii spirituale, despre nevoia de mântuire, de salvare, iar în Ioan 6 : 22 – 59, apostolul Ioan a notat cuvintele Domnului Isus.
Din aceste șapte exemple putem înțelege la ce s-a referit apostolul Ioan când a notat că Domnul Isus a fost „plin de har” (a se vedea Ioan 1 : 14 dar și v. 16 unde apostolul Ioan a scris : „Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har”).
Practic, în orice domeniu al vieții, Domnul Isus ne ajută și ÎȘI arată bunăvoința Lui de care ne bucurăm mai ales atunci când parcă nu mai avem nicio speranță că s-ar mai putea face ceva sau că s-ar mai putea rezolva ceva !
În încheiere vom nota ce scrie în Evrei 13 : 8 unde ne este confirmat faptul că : „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci !” La fel cum i-a ajutat pe cei din vechime te va ajuta și pe tine !


Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc pentru Harul de care mi-ai făcut parte și mie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :