153. ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER I. APOSTOLII [Faptele Apostolilor 1.6-11]

153. ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER I. APOSTOLII

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 1 : 6 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Iunie 2022 I

În Faptele Apostolilor 1 : 6 – 11 scrie : „Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat : „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel ?” Continue reading „153. ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER I. APOSTOLII [Faptele Apostolilor 1.6-11]”