342. SUNT MULȚUMIT ORICÂND ? [Estera 5.1–9 I Judecători 20.24–28 I Filipeni 4.11–13]

342. SUNT MULȚUMIT ORICÂND ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Estera 5 : 1 – 9 I Judecători 20 : 24 – 28 I Filipeni 4 : 11 – 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Decembrie 2022 I

Mulțumirea este o atitudine a inimii. A mulțumi înseamnă :

1. A exprima (cuiva) recunoștința sau satisfacția pentru o manifestare de politețe, un dar, un bine etc. care i s-a făcut … 4. A fi, a se socoti satisfăcut ; a nu pretinde mai mult”. (DEX, 2009)

Continue reading „342. SUNT MULȚUMIT ORICÂND ? [Estera 5.1–9 I Judecători 20.24–28 I Filipeni 4.11–13]”