342. SUNT MULȚUMIT ORICÂND ? [Estera 5.1–9 I Judecători 20.24–28 I Filipeni 4.11–13]

342. SUNT MULȚUMIT ORICÂND ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Estera 5 : 1 – 9 I Judecători 20 : 24 – 28 I Filipeni 4 : 11 – 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Decembrie 2022 I

Mulțumirea este o atitudine a inimii. A mulțumi înseamnă :

1. A exprima (cuiva) recunoștința sau satisfacția pentru o manifestare de politețe, un dar, un bine etc. care i s-a făcut … 4. A fi, a se socoti satisfăcut ; a nu pretinde mai mult”. (DEX, 2009)

În mod normal, un om care nu este mântuit va fi mulțumit în special atunci când are parte de ceva plăcut, dar în general nu va fi mulțumit, din cauza stării lui sufletești. Omul moral este disciplinat și prin puterea lui decide cum va reacționa.

Dar creștinul care are sufletul curat este mulțumit și Îi este recunoscător Lui Dumnezeu și pentru bine și pentru rău doar că trăi astfel prin puterea Lui Dumnezeu, nu prin puterea lui.


Să observăm trei situații de caz :

1. Haman,
2. cum s-au comportat copiii lui Israel într-un moment foarte dificil pentru ei și
3. ce atitudine avea apostolul Pavel și mai ales de ce putea să fie așa.


1. Haman

În cartea Estera 5 : 1 – 9 scrie că :

A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărăteşti şi a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul şedea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în faţa uşii casei.

Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Şi împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care-l ţinea în mână. Estera s-a apropiat şi a atins vârful toiagului.

Împăratul i-a zis: „Ce ai tu, împărăteasă Estero, şi ce ceri ? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, îţi voi da.”
Estera a răspuns: „Dacă împăratul găseşte cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospăţul pe care i l-am pregătit.” Şi împăratul a zis : „Duceţi-vă îndată şi aduceţi pe Haman, cum doreşte Estera.”

Împăratul s-a dus cu Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera. Şi pe când beau vin, împăratul a zis Esterei :

„Care este cererea ta ? Ea îţi va fi împlinită. Ce doreşti ? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.”

Estera a răspuns: „Iată ce cer şi ce doresc. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului şi dacă găseşte cu cale împăratul să-mi îndeplinească cererea şi să-mi facă dorinţa, să mai vină împăratul cu Haman şi la ospăţul pe care li-l voi pregăti, şi mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.”

Haman a ieşit în ziua aceea vesel şi cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mişca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu.

A ştiut totuşi să se stăpânească şi s-a dus acasă”.

Observăm că starea sufletească a lui Haman depindea de ce i se întâmpla. Dacă lucrurile i-au mers bine, a fost cu inima mulțumită, dar cum s-a întâmplat ceva rău, imediat starea lui sufletească s-a schimbat, iar el s-a enervat foarte tare !


2. Copiii lui Israel

Dar să observăm și ce atitudine au avut copiii lui Israel după o zi rea. În Judecători 20 : 24 – 28 scrie că :

Copiii lui Israel au înaintat împotriva fiilor lui Beniamin, în ziua a doua. Şi în aceeaşi zi, beniamiţii le-au ieşit înainte din Ghibeea şi iarăşi au culcat la pământ optsprezece mii de oameni din copiii lui Israel, toţi în stare să poarte armele.

Toţi copiii lui Israel şi tot poporul s-au suit şi au venit la Betel ; au plâns şi au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire înaintea Domnului.

Şi copiii lui Israel au întrebat pe Domnul – acolo se găsea atunci chivotul legământului lui Dumnezeu, şi Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu – şi au zis :

„Să mai pornesc la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin sau să mă las ?” Domnul a răspuns: „Suiţi-vă, căci mâine îi voi da în mâinile voastre.”

Poporul Evreu I-a mulțumit Lui Dumnezeu și pentru o înfrângere. Au avut o atitudine de recunoștință și după o pierdere grea, care le-a produs durere.

Și adevărul este că noi știm că nu putem controla ce ni se întâmplă, dar putem decide cum reacționăm în situațiile prin care trecem.


3. Apostolul Pavel

În Filipeni 4 : 11 – 13 apostolul Pavel, a scris următoarele cuvinte care arată ce fel de atitudine avea el :

„ … m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte”.

Și un astfel de exemplu îl putem observa în viața lui în Faptele apostolilor 27 : 35 unde scrie că :

După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o şi a început să mănânce”.

Apostolul Pavel a fost un exemplu de om mulțumit și recunoscător Lui Dumnezeu … deși toți cei care se aflau în corabie erau în pericol de moarte ! Dar el a avut liniștea interioară datorită faptului că Dumnezeu i-a vorbit !


În final să îmi pun aceste întrebări :

  1. sunt mulțumit doar dacă mi se întâmplă ceva extraordinar (cum a fost în cazul lui Haman), dar în mod normal la mine în suflet este cam întuneric ?!
  2. sunt un om moral, disciplinat și respect Cuvântul și decid să fiu mulțumitor Lui Dumnezeu și mă forțez să fac lucrul acesta indiferent prin ce trec ?
  3. sunt un om spiritual, căruia Dumnezeu îi vorbește prin Duhul Sfânt și cu ajutorul Lui Dumnezeu pot să fiu mulțumit indiferent de situațiile prin care trec !?

Doamne Isuse, trăiește-Ți Te rog prin mine viața Ta și ajută-mă ca indiferent prin ce trec, fie că este bine, fie că este rău, să fiu tot timpul mulțumit ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :