32 I 2024. VALOAREA ÎNGĂDUINȚEI SAU EU SUNT DAVID, IOAB SAU ȘIMEI ? [2 Samuel 16.5–14 I Iacov 3.17]

32 I 2024. VALOAREA ÎNGĂDUINȚEI SAU EU SUNT DAVID, IOAB SAU ȘIMEI ?

I Podcast I Pasaje Biblice : II Samuel 16 : 5 – 14 I Iacov 3 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 01 Februarie 2024 I

Valoarea îngăduinței. În viață este nevoie de multă îngăduință. Dar pentru a înțelege cât de mult contează indulgența, îngăduirea celui care îmi greșește, înțelegerea lui și bunăvoința reciprocă este bine ca în întâmplarea descrisă în cartea II Samuel 16 : 5 – 14, să mă pun în locul lui Șimei ! Continue reading „32 I 2024. VALOAREA ÎNGĂDUINȚEI SAU EU SUNT DAVID, IOAB SAU ȘIMEI ? [2 Samuel 16.5–14 I Iacov 3.17]”