Semănatul şi seceratul [Geneza 8.22, Ioan 12.24]

Geneza 8 : 22 „Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea !

Cumva putem spune că, (la vremea semănatului), sămânţa este înmormântată iar la vremea ei înviază ! În Ioan 12 : 24 scrie :

Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur ; dar dacă moare, aduce mult rod”.

Grăuntele (pentru cei care nu L-au cunoscut pe Domnul Isus ca Dumnezeu), a fost un simbol pentru Domnul Isus. Prin Jertfa şi moartea Lui a adus mântuirea, iar după Înălţarea Domnului Isus la Cer şi turnarea Duhului Sfânt (a Apei peste Sămânţa semănată) s-a produs o recoltă deosebită (mulţi oameni au fost mântuiţi), încă din Ziua Cincizecimii.

În Romani 10 : 10 – 13, scrie :

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura : „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.”

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec ; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”.

Nu este destul să îmi spun creştin. Pentru a fi mântuit trebuie să-L chem pe Isus în viaţa mea, iar după aceea, chiar şi cei din jur vor vedea schimbarea din viaţa mea.

În Faptele Apostolilor 11 : 26 scrie despre Barnaba şi Saul că :

Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia”.

Oare sunt şi eu creştin ?