Se va lipi, Geneza 2.24

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi [ebr. wə·ḏā·ḇaq] de nevasta sa şi se vor face un singur trup”. (Geneza 2 : 24)

Pentru început vom nota că ebraicul dabaq (a lipi) este folosit de 54 de ori (în Vechiul Testament).

Să observăm câteva forme ale lui :

 • Ebr. aḏ·bîq este folosit numai în Ezechiel 3 : 26Îţi voi lipi [ebr. aḏ·bîq] limba de cerul gurii, ca să rămâi mut şi să nu-i poţi mustra, căci sunt o casă de îndărătnici !

 • Ebr. dā·ḇaq are trei ocurenţe :

 1. I Împăraţi 11 : 1 -2 „Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon; moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit [ebr. dā·ḇaq] Solomon, târât de iubire”.

 2. Iov 31 : 7 „De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit [ebr. dā·ḇaq] vreo întinăciune de mâinile mele … ”.

 3. Plângeri 4 : 4 „Limba sugarului i se lipeşte [ebr. dā·ḇaq] de cerul gurii, uscată de sete ; copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă”.

 • Ebr. dā·ḇaq·tî are o singură ocurenţă : Psalmul 119 : 31 „Mă ţin [ebr. dā·ḇaq·tî, literal : „Mă lipesc] de învăţăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de ruşine !”.

 • Ebr. dā·ḇêq are o singură ocurenţă. II Împăraţi 3 : 3 „ … dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, şi nu s-a abătut de la ele”. În traducerea G.G. : „Însă a rămas lipit [ebr. dā·ḇêq] de păcatul lui Ieroboam … care împinsese pe Israel la păcat, şi nu s-a depărtat de el”.

 • Ebr. dā·ḇə·qāh are şapte ocurenţe :

 1. Rut 1 : 14 „Şi ele au ridicat glasul şi iarăşi au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa şi a plecat, dar Rut s-a ţinut [ebr. dā·ḇə·qāh] de ea”.

 2. Iov 19 : 20 „Oasele mi se ţin [ebr. dā·ḇə·qāh] de piele şi de carne ; nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinţi”.

 3. Iov 29 : 10 „Glasul căpeteniilor tăcea şi li se lipea [ebr. dā·ḇə·qāh] limba de cerul gurii”.

 4. Psalmul 44 : 25 „Căci sufletul ne este doborât în ţărână de mâhnire, trupul nostru este lipit [ebr. dā·ḇə·qāh] de pământ”.

 5. Psalmul 63 : 8 „Sufletul meu este lipit [ebr. dā·ḇə·qāh] de Tine ; dreapta Ta mă sprijină”.

 6. Psalmul 102 : 15 „Aşa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc [ebr. dā·ḇə·qāh] oasele de carne”.

 7. Psalmul 119 : 25 „Sufletul meu este lipit [ebr. dā·ḇə·qāh] de ţărână : înviorează-mă, după făgăduinţa Ta !


Au fost redate numai o parte din ocurenţele lui a lipi, pentru a ne putea forma o părere despre sensul acestui cuvânt.

În limba română, a lipi înseamnă şi : „A împreuna, a uni, a îmbina, a asambla între ele două sau mai multe obiecte (sau părți de obiecte) cu ajutorul unei materii cleioase sau printr-un procedeu tehnic, realizând un tot nedemontabil. 5. A (se) apropia strâns, a (se) alătura, a (se) atinge de cineva sau de ceva. ♦ Fig. A se apropia sufletește (de cineva sau de ceva), a intra în relații strânse (cu cineva) Din sl. lĕpiti”. (Dex)


Adam este cel ce a spus : „De aceea 1. va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi 2. se va lipi [ebr. wə·ḏā·ḇaq] de nevasta sa şi 3. se vor face un singur trup”. (Geneza 2 : 24)

Din acest verset reiese ce are de făcut el [1.] şi ce vor face ei (adică el şi ea) [2, 3] atunci când un bărbat şi o femeie decid să se căsătorească !


Putem reţine trei adevăruri :

1. Căminul. Familia nou formată este o entitate, care trebuie să trăiască într-un loc diferit de mediul părintesc.

„ … va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa …”. (Geneza 2 : 24)


2. Curăţia. Pentru o lipire eficientă (care pe atunci se făcea cu clei) este necesar ca la momentul lipirii, ambele piese să fie curate, fără impurităţi pe ele …

„ … se va lipi de nevasta sa …”. (Geneza 2 : 24)

Când se face lipirea ? Poate fi luat în considerare momentul :

 • îndrăgostirii celor doi, (a se vedea Geneza 34 : 3, 8 unde scrie despre Sihem că : „S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata şi a căutat s-o liniştească … Hamor le-a vorbit astfel : „Fiul meu, Sihem, s-a lipit cu toată inima de fata voastră ; vă rog, daţi-i-o de nevastă”).

 • cererii binecuvântării Lui Dumnezeu peste cei doi miri, când se face cununia şi se produce încununarea deciziei celor doi.


3. Unitatea

„ … se vor face un singur trup”. (Geneza 2 : 24)

În limba română unitate înseamnă :

„1. Numărul unu. ♦ Mărime care servește ca măsură de bază pentru toate mărimile de același fel. Unitate de măsură.

2. Însușirea a tot ce constituie un întreg indivizibil. 3. Coeziune, omogenitate, solidaritate, unire; tot unitar, indivizibil. Din fr. Unité, lat.unitas, -atis”. (Dex)

Din acele momente, oriunde merg separat … cei doi sunt lipiţi unul de altul, sunt de nedespărţit. El umblă cu ea … în inima şi mintea lui, iar ea este la fel, faţă de el !

Bărbatului i se poate spune : „Pe unde mergi eşti tot cu ea, iar ea este tot cu tine !” Iar opusul este la fel de valabil …