Sărbători binecuvântate de Dumnezeu !

Sărbători binecuvântate, 2015Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui ; Îl vor numi : „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”  El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci ; iată ce va face râvna Domnului oştirilor”. (Isaia 9 : 6 – 7)