Puncte de vedere. 2. Patru puncte de vedere ale aceluiaşi fapt [Fapte 7.55–56, Evrei 12.2]

Puncte de vedere. 2. Patru puncte de vedere ale aceluiaşi fapt

Aceeaşi întâmplare (lapidarea lui Ştefan) poate fi privită din cel puţin patru puncte de vedere.

Ne vom aminti cum :

  1. era văzută ea din cer,
  2. o înţelegea Ştefan,
  3. priveau acelaşi lucru evreii ce-aduceau la îndeplinire sentinţa,
  4. o percepea Saul.


1. Cum privea / priveşte Domnul Isus suferinţele unui copil al Lui

În Evrei 12 : 2 scrie :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.

În momentul plecării lui Ştefan de pe pământ, vederea era reciprocă ! Şi Ştefan ÎL vedea pe Domnul Isus dar şi Domnul Isus îl vedea pe Ştefan … a văzut ce avea de suferit urmaşul Lui, dar nu a intervenit.

Domnul Isus poate tocmai retrăia momentul acceptării paharului suferinţelor şi-apoi al Jertfei de pe cruce … tot ce a avut şi EL de suferit pentru mântuirea noastră, înainte de-a ajunge în slavă !

Aruncarea cu pietre coopera („lucra” conform Romani 8 : 28 în trad. D. Cornilescu) pentru binele lui Ştefan deoarece îl ajuta ca să ajungă imediat în Cer ! Aşa arăta acest eveniment privit din Cer, fiind văzut altfel decât îl vedea omul de pe pământ.


Pentru cei de pe pământ însă erau alte trei puncte de vedere diferite (modul în care vedeau aceeaşi întâmplare din viaţă), deoarece într-un fel vedea acest lucru :

2. Ştefan – cel omorât (el suferea martirajul), într-un alt fel îl vedeau
3. evreii – cei care-l omorau (şi care este evident că considerau că fac dreptate, deşi tot ei erau printre cei care spuneau nu cu mult timp în urmă că „lor nu le era îngăduit de Lege să omoare pe nimeni”, a se vedea Ioan 18 : 31), şi într-un alt mod înţelegea acelaşi lucru
4. Saul – cel care încuviinţa omorul.


Cunoscând doar o parte a realităţii, este bine să mă educ să nu mă avânt în a fi doar pentru sau împotriva cuiva. Ştefan avea prieteni şi duşmani. Prietenii lui (dacă ar fi putut), l-ar fi apărat de cei care-l linşau, ca ei să nu-i facă rău.

Duşmanii, pe de altă parte erau siguri că şi-au atins scopul şi au scăpat de un om care le spunea adevărul.

Dar privind această situaţie din Cer (din alt punct de vedere) vom observa o cu totul altă realitate ! De fapt, linşarea era forma prin care Ştefan ajungea Acasă, rămânând în istorie ca primul martir creştin. Despre numele celor care erau pentru el sau contra lui, nu mai ştim aproape nimic (doar Saul este amintit).

După două mii de ani, despre cine putem spune că a fost cel mai câştigat din situaţia aceasta ? Ştefan, exact omul care, la momentul respectiv părea că a pierdut totul.

Poate şi noi suntem mult mai aproape de aşa ceva, (decât am fi tentaţi să credem) şi tot Domnul Isus este Cel care ne va ajuta să-i rămânem credincioşi până la capăt !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :