Puncte de vedere. 1. Realitatea nevăzută [Fapte 7.55–56, Matei 26.63-64]

1. Realitatea nevăzută sau La dreapta Lui Dumnezeu

În viaţă este bine ca întotdeauna să pornim de la premisa că : „cunoaştem în parte” (I Corinteni 13 : 9).

Fiind limitaţi în cunoaştere, de obicei vedem doar un aspect al realităţii şi greşim atunci când ne avântăm să tragem concluzii definitive pornind de la fărâmele de premise pe care le deţinem.Să observăm, de exemplu ce ştim despre Domnul Isus că face în ceruri ? Ne-a fost dat să cunoaştem extrem de puţin din realitatea nevăzută. Vom aminti doar trei pasaje din Biblie.

Domnul Isus uneori :

  1. stă aşezat / şade (Matei 26 : 63 – 64),
  2. fiind Acolo pentru a mijloci / interveni înaintea Lui Dumnezeu pentru credincioşi (Romani 8 : 34) sau alteori
  3. stă în picioare (Fapte 7: 55 – 56).

Să ne amintim aceste trei pasaje Biblice :

  1. Matei 26 : 63 – 64 „Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis : „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt ! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” … ”. Ce s-a întâmplat după aceea scrie în :
  2. Romani 8 : 34 „ … Hristos a murit ! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi !
  3. Faptele Apostolilor 7 : 55 – 56 „Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu ; şi a zis : „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu”.

Dar în realitate, în Cer Domnul Isus face mai multe decât ne amintim noi la un moment dat (a se vedea de exemplu Ioan 14 : 2 – 3). De aceea trebuie să fim atenţi la punctele de vedere pe care le susţinem uneori cu multă patimă ca şi cum am fi deţinătorii adevărului suprem.

Să nu uităm ce scrie în I Corinteni 8 : 2

Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască”.

Smerenia face bine la suflet …


STUDII ASEMĂNĂTOARE :