Psalmul 23.4-5, (I) Trec prin vale … dar nu merg la vale!

Durerea are un rol purificator, pentru că prin suferinţă, (de ex. prin pierderea cuiva drag), Dumnezeu ne curăţă de rău şi ne apropie de EL !

Chiar dacă ar fi să

  • umblu
  • prin valea umbrei morţii,
  • nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el”. (Psalmul 23 : 4 – 5)

Psalmul 23 este scris de-un păstor … din punctul de vedere al oii ! Începe cu : „Domnul este păstorul meu … ”.
În versetele 4 şi 5 se vorbeşte despre umblare, umbrire şi umplere („ … paharul meu este plin de dă peste el”. versetul 5) !


I. Umblarea

Chiar dacă ar fi să umblu … ”. (Psalmul 23 : 4)

A umbla înseamnă : „A se deplasa dintr-un loc în altul … Fig. A căuta, a se strădui să obțină ceva ; a se sili, a încerca să … ”. (Dex) Ne deplasăm dinspre păcat (ce ne place nouă) spre sfinţire (voia Lui Dumnezeu).


1. Sfinţirea

În umblarea cu Isus, deprindem trăirea vieţii cu nevinovăţie, spunerea adevărului şi acestea ne îndepărtează de păcat, (ne aduc în viaţă neprihănirea).

Oaia nu umblă pe unde vrea ea, ci pe unde o duce păstorul. La fel creştinul, nu trece decât pe acolo pe unde vrea Marele Păstor al oilor ! Pe unde ? Pe calea :

  • Nevinovăţiei : „Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire”. (Psalmul 26 : 1)
  • Adevărului : „Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău”. (Psalmul 26 : 3)
  • Neprihănirii : „Eu umblu în neprihănire ; izbăveşte-mă şi ai milă de mine !” (Psalmul 26 : 11)

2. Jertfirea. Preţul plătit

Umblarea cu Isus însemnă şi o viaţă de jertfire, aşa că avem parte şi de :

  • Întristare : „De aceea, zic lui Dumnezeu, stânca mea : „Pentru ce mă uiţi ? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare, sub apăsarea vrăjmaşului ?” (Psalmul 42 : 9) Un verset asemănător este scris în Psalmul 43 : 2 „Tu eşti Dumnezeul care mă ocroteşte : pentru ce mă lepezi ? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmaşului ?
  • Strâmtorare : „Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte”. (Psalmul 138 : 7)

3. Răsplata

Care este sfârşitul credinciosului care duce o astfel de viaţă ? Ajunge acasă, în Cer …

În Geneza (5 : 22, 24) scrie că : „După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani ; şi a născut fii şi fiice … Enoh a umblat cu Dumnezeu ; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”.

A umblat, a umblat şi-apoi … a plecat ! Cine nu şi-ar dori să fie la fel !  Petru spunea :

„ … veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre”. (I Petru 1 : 9) Ai şi-un preţ de plătit dar vei primi şi-o răsplată !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :