Pilda copilaşilor (I), Matei 11:16–19

Un alt titlu poate fi : Plantarea de seminţe … pe stâncă !

Cu cine voi asemăna neamul acesta [trad G.B.V. „generaţia aceasta”] de oameni ?

Seamănă cu nişte copilaşi care şed în pieţe şi strigă la tovarăşii lor :

„V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat ; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.”  Căci

  • a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic : „Are drac !”
  • A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic : „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor ! [gr. hamartōlōn. Provine din hamartánō care era utilizat în mod regulat în cele mai vechi timpuri pentru un arcaș care ratează ținta]”

Totuşi, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările [gr. ergon, lit. „faptele”] ei”. (Evanghelia după Matei 11 : 16 – 19)


Neamul acesta (sau generaţia aceasta). Domnul Isus se referea la contemporanii lui. O generaţie ţinea aproximativ patruzeci de ani.

  • Vremea cât au ţinut călătoriile noastre de la Cades-Barnea până la trecerea pârâului Zered a fost de treizeci şi opt de ani, până a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul”. (Deuteronomul 2 :14).
  • Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci de ani prin pustiu până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că ne-o va da, ţară în care curge lapte şi miere”. (Iosua 5 : 6)
  • Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani ? N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu ?”. (Evrei 3 : 17)

Contemporanii Domnului Isus, erau tipul de oameni care :

I. Le ştiu pe toate

Oameni care consideră că :

  • nu mai au ce învăţa şi mai ales
  • de la cine învăţa, (de la Ioan Botezătorul şi de la Domnul Isus) …

Dacă aveau ceva de învăţat nu era în niciun caz … de la Ioan şi nici de la Isus. Pe ei îi ştiau foarte bine ! Şi urmaşii lor de azi, aud Cuvântul şi rămân la fel. În fond nu este vina semănătorului că ascultătorul este de piatră deşi aparent este un ogor de calitate !

a). Mesajul lui Ioan Botezătorul despre judecata prin foc / pedeapsa veşnică era un mesaj de jale, dar pe ei (cei religioşi) nu i-a transformat şi nu i-a schimbat !

În Evanghelia după Matei 3 : 10 sunt notate cuvintele lui : „Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor : deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc”.
Despre Domnul Isus spunea că : „ … Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar ; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge”. Evanghelia după Matei 3 : 12)

b). Domnul Isus avea un mesaj de pace de binecuvântare, vorbea despre nuntă, despre cât de frumos este cu Dumnezeu. Auzitorii nu au fost impresionaţi nici de acest fel de mesaj, care era (şi este) tot din Biblie !


II. Emit judecăţi dispreţuitoare, sunt producători de etichete, (rostite sau păstrate doar în gând)

Despre Ioan spuneau :

Are drac !” … (Evanghelia după Matei 11 : 18)

Şi pe Domnul Isus ÎL judecau : „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor !” (Evanghelia după Matei 11 : 19)

Unor astfel de oameni, trebuie să le fie amintite cuvintele apostolului Pavel :

Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi ; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur ; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri”. (Romani 2 : 1)


III. Caută nodul în / din papură

Au idei preconcepute şi gândesc : Trebuie că ceva nu este în regulă cu … Dacă nu pot să-i reproşeze cuiva nimic deoarece are un comportament ireproşabil, (Ioan Botezătorul postea mult, era un ascet), caută să deducă faptul că sigur are o motivaţie greşită : … Are … probleme spirituale !

Dacă nu pot găsi nicio motivaţie greşită, caută ceva în comportamentul lui, în ceea ce face … şi orice om mănâncă şi bea lichide …

Din punctul de vedere al Domnului Isus, termenul de comparaţie pentru ei era : „copilaşi … ”.

Cele două feluri de copii erau reprezentate de :

  1. Farisei şi cărturari.
  2. Ucenicii lui Ioan.