Pilda copilaşilor (II), Matei 11:16–19

Piatra, duhul şi copiii

I. Piatra

Unii strigă, alţii aud, dar sunt împietriţi şi nu reacţionează cum ar fi firesc :

Căci inima acestui popor s-a împietrit ; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec”. (Evanghelia după Matei 13 : 15 ) Ei rămân tot la fel. De ce ?

Interpretează greşit, ceea li se spune, aşa că aud numai ce vor să audă, îşi explică totul, prin prisma lor, prin ochelarii lor de vedere ! Argumente, întărituri … De ce nu se pocăiesc oamenii ?

Cum este piatra / omul împietrit ?

Domnul Isus spunea :

Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam ; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu”. (Evanghelia după Ioan 8 : 37)

Piatra este lipsită de reacţie … ! Rămâne piatră la orice fel de muzică … de nuntă, de înmormântare etc.
Aveau tiparele lor de gândire, din care nu ieşeau … ei ştiau exact când trebuie să mănânci şi când nu ai voie să mănânci, nu erau deschişi deloc la ce voia Dumnezeu de la ei !

Prin Ezechiel (capitolul 36 : 26) Dumnezeu a promis :

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou ; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne”.

Dar trebuie ştiut că acest fel de operaţie se poate face, dar numai cu acceptul pacientului !

Exemplu : Petru. El era educat că :

 • numai evreii erau poporul lui Dumnezeu.
 • nu are voie să intre în casa unuia care face parte din Neamuri etc.

II. Duhul necurat

Are un duh necurat. Viaţa pentru unii constă în : strigăte, cântări de bucurie sau de jale, interpretări ale faptelor altora. Pentru Dumnezeu viaţa înseamnă fapte, dar pentru unii contau mult doar acuzaţiile foarte grave !

 • Evanghelia după Ioan 7 : 20 „Norodul I-a răspuns : „Ai drac. Cine caută să Te omoare ?
 • Evanghelia după Ioan 8 : 48 „Iudeii I-au răspuns : „Nu zicem noi bine că eşti samaritean şi că ai drac ?
 • Evanghelia după Ioan 8 : 49 „N-am drac”, le-a răspuns Isus, „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi”.
 • Evanghelia după Ioan 8 : 52 „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac ; Avraam a murit, prorocii, de asemenea, au murit, şi Tu zici: „Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.
 • Evanghelia după Ioan 10 : 20 „Mulţi dintre ei ziceau : „Are drac, este nebun ; de ce-L ascultaţi ?” 

Judecarea altuia după aparenţe, poate să ne ducă în situaţia de-a trage concluzii foarte greşite ! De ce ? Deoarece noi avem tipare de gândire.


III. Copiii

Fraţilor, nu fiţi copii la minte ; ci la răutate fiţi prunci ; iar la minte fiţi oameni mari”. (I Corinteni 14 : 20)

Prunci la răutate erau şi ucenicii, pentru ei Domnul Isus, Îi mulţumea lui Dumnezeu :

 • În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor”. (Evanghelia după Matei 11 : 25)
 • „ … ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire … ”. (Efeseni 4 : 14)
 • Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este”. (1 Ioan 3 : 2)

Două feluri de manifestare a credinţei, pentru două feluri de oameni … stricţi sau mai îngăduitori … Lege şi Har ! Aşa este şi azi ! Celor din generaţia aceea, li s-a vorbit despre :

 • judecată. Exemplu în Evanghelia după Matei 3 : 10, 12 „Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor : deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc … Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar ; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge”. Există o secure nevăzută care dă lovituri din când în când, iar omul păţeşte ca Samson ! Îşi dă seama de realitate când este prea târziu !
 • nuntă. Exemplu în Evanghelia după Matei 9 : 15, unde scrie că : „Isus le-a răspuns : „Se pot jeli nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, şi atunci vor posti”.

Ce se înţelege prin : „Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei” ? Rezultatele au vorbit … indiferent de părerile unuia sau altuia, contează mărturia lui Dumnezeu, cum vorbesc faptele ?

În privinţa Domnului Isus avem exemplul cu vindecarea imposibilă, descris în Evanghelia după Ioan 9 : 24, 31 – 33 :
Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis : „Dă slavă lui Dumnezeu : noi ştim că Omul acesta este un păcătos.” …

Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi ; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic”.