Pilat sau Judecătorul Lui Isus (III) Ioan 19:1-16

III. Harul nu este, (nu va ţinea) până la nesfârşit

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” (Evanghelia după Ioan 1 : 11). Pe moment nu s-a întâmplat nimic. Dar care a fost urmarea ?

În vremea Domnului Isus … poporul evreu se afla sub ocupaţia romanilor aşa că se credeau în siguranţă. Dar a trecut timpul şi în anul 70 a venit judecata ! Aparent nimic nu arăta că s-ar fi putut întâmpla aşa ceva !

Salutul Bisericii Cezareea este din I Samuel 25 : 6 „Să trăieşti în pace, şi pacea să fie cu casa ta şi cu tot ce este al tău”.


Ce se întâmplă când cineva nu primeşte oferta de pace care i se face la un moment dat ?

1. Pacea să fie cu casa ta

Trimişii lui David, au venit cu salutul acesta la Nabal şi el nu a primit pacea, salutul nu a fost primit. Ce s-a întâmplat cu Nabal ?

Dar dimineaţa, după ce trecuse beţia lui Nabal, nevasta sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte şi s-a făcut ca o piatră. Cam după zece zile, Domnul a lovit pe Nabal şi a murit”. (I Samuel 25 : 37 – 38)

După zece zile a venit pedepsa. Când Dumnezeu vine cu o ofertă de pace … ea nu este la nesfârşit.


2. Hanun a fost un împărat care nu a primit oferta de pace …

După aceea, Nahaş, împăratul fiilor lui Amon, a murit, şi în locul lui a domnit fiul său. David a zis : „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaş, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.”

Şi David a trimis soli să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mângâie, căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun :

„Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? – Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea şi s-o nimicească, şi ca să iscodească ţara ?”
Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă şi să le taie hainele pe la mijloc până la brâu. Apoi le-a dat drumul.

David, căruia au venit şi i-au dat de ştire despre cele întâmplate cu oamenii aceştia, a trimis nişte oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare ruşine ; şi împăratul a trimis să le spună : „Rămâneţi la Ierihon până vă va creşte barba, şi apoi să vă întoarceţi”. (I Cronici 19 : 1 – 6)

David a trimis solia, împăratul nu a acceptat oferta de pace şi a urmat războiul …


3. Dincolo nu mai există milă

Căci El este pacea noastră … ”. (Efeseni 2 : 14) Aşa este şi cu cel ce nu primeşte Pacea în Persoană, pe Isus !

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi ; chemaţi-L câtă vreme este aproape”. (Isaia 55 : 6) Căutaţi câtă vreme se poate găsi … Cât timp ÎL putem găsi ? Cât trăim, adică acum. Dar după ce omul închide ochii ?

Cu vremea, săracul a murit ; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat :

„Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba ; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”

„Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele ; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit”. (Evanghelia după Luca 16 : 22 – 25)


Bogatul ajuns dincolo a făcut trei rugăciuni, (trei cereri) şi niciuna nu a fost aprobată. Cel care nu a avut milă, la judecată … nu a primit mila.

Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata”. (Iacov 2 : 12 – 13)

În prima rugăminte : a cerut o picătură de apă. Nu sărăcea Raiul pentru o picătură de apă. Dar dacă nu a semănat nu a secerat. Dumnezeu ştie inima cu care fac un anumit lucru !

În Deuteronom 15 : 9 scrie :

Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta : „Ah ! se apropie anul al şaptelea, anul iertării !” Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat”.

Bogatul era evreu şi ar fi trebuit să ştie acest verset … De aceea este bine să ne rugăm : „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima ! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile ! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei !”. (Psalmul 139 : 23 – 24)

Cercetează-mă”, adică : Spune-mi cum mă vezi Tu !? De aici porneşte schimbarea vieţii, de la recunoaşterea păcatului şi primirea Lui Isus în inima mea, ca Stăpân şi Mântuitor.

Prin Ieremia (capitolul 21 : 12, Dumnezeu a vorbit :

„ … casă a lui David ! Aşa vorbeşte Domnul : „Faceţi dreptate dis-de-dimineaţă şi scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului, ca să nu izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre !

Poporul evreu a falimentat în acest domeniu şi au plătit. Noi ce facem ? Ne luăm după cei mulţi care trăiesc în păcate voite sau ÎL ascultăm pe Dumnezeu, chiar dacă avem de pierdut pe termen scurt ?