Pilat sau Judecătorul Lui Isus (II) Ioan 19:1-16

II. Gândire bună şi totuşi decizii greşite (trăire rea) sau Una zic şi alta fac !

„ … să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El” … Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească”. (Evanghelia după Ioan 19 : 4, 16)

Gândirea lui a fost limpede, judecata omului poate să fie bună, („ … nu găsesc nicio vină … ”, versetul 4), dar trăirea să fie foarte rea / deciziile să fie foarte greşite : „L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.” (v. 16).

Caut vina, mă conving singur că am găsit-o, caut nevinovăţia o găsesc. „Nu găsesc nicio vină în EL”, a spus Pilat. El a judecat bine, (a gândit bine), dar a procedat greşit :

Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească”. (Evanghelia după Ioan 19 : 16)

În timpul procesului, Pilat a pus o întrebare dar ei nu au răspuns : „Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut ?” Ei au început să strige şi mai tare : „Să fie răstignit !” (Evanghelia după Matei 27 : 23)

Şi eu pot căuta o vină închipuită / imaginată. Şi cei de atunci : Căutau o mărturie. De ce ? Fiindcă voiau să-L omoare. Căutau o mărturie, dar nu au găsit-o :

Preoţii cei mai de seamă şi tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare ; dar nu găseau niciuna. Pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau.

Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui … ”. (Evanghelia după Marcu 14 : 55 – 57)