108 I 2024. CE FEL DE OAMENI AR TREBUI SĂ FIM [Matei 22.29 I 2 Petru 3.10–14] 17 Aprilie 2024

108 I 2024. CE FEL DE OAMENI AR TREBUI SĂ FIM ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 22 : 29 I II Petru 3 : 10 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Aprilie 2024 I

Ce fel de oameni ar trebuie să fim … și ce fel de oameni suntem ? Pentru a fi cum vrea Dumnezeu, trebuie să depunem toate eforturile pentru a fi găsiți înaintea LUI fără pată, fără vină și în pace !

Și „a fi om”, adică să fiu un credincios adevărat este ceva deosebit, dar Dumnezeu vrea să fiu un om după voia Lui !


În lumea constructorilor, se folosește ca etalon metrul, care este exact la fel indiferent de zona din țară în care locuiește un zidar (ca să ne referim doar la țara noastră).

Dar, în lumea spirituală, au probleme cei care își fac metrul la comandă și le vând și altora metrul lor fals iar aici ne referim la falșii învățători.

Creștinismul este cum este și deoarece unii nu numai că ÎL mai vor ca Model numai pe Domnul Isus, dar nu mai folosesc ca etalon al vieții lor nici Cuvântul scris al Lui Dumnezeu și nu cunosc mai deloc nici Puterea Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt !


Saducheilor din vremea Lui care credeau ei : „că nu este Înviere” (a se vedea Matei 22 : 23), Domnul Isus le-a spus clar : „Vă rătăciţi ! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu”. (Matei 22 : 29)

Nu găsim scris că ei ar fi cerut să li se arate care este drumul drept, care duce direct în Cer, deși Calea, adică Domnul Isus, (a se vedea Ioan 14 : 6), era chiar în fața lor !


În II Petru 3 : 10 – 14 scrie că :

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului ?

Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace”.


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să fac toate eforturile pentru a fi găsit înaintea TA fără pată, fără vină și în pace ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :