109 I 2024. SILIȚI-VĂ [2 Petru 3.13–14] 18 Aprilie 2024

109 I 2024. SILIȚI-VĂ !

I Podcast I Pasaj Biblic : II Petru 3 : 13 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Aprilie 2024 I

Siliți-vă ! Acesta este un imperativ care ne arată că pentru a ajunge în Cerul Lui Dumnezeu, nu pot trăi oricum viața de pe acest pământ, ci trebuie să trăiesc o viață de creștin la superlativ !

Apostolul Petru a scris aceste adevăruri despre ei creștinii din primul secol, (iar standardele Lui Dumnezeu nu s-au schimbat) :

Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace”. (II Petru 3 : 13 – 14)


Versetul din II Petru 3 : 14, într-o traducere literală este redat astfel :

Prin urmare, preaiubiților, așteptând aceste lucruri, fiți grabnic sârguincioși să fiți găsiți de El în pace, nepătați și fără pată”. (Literal Emphasis Translation)


Nu putem trăi oricum și Domnul Isus să ne ia cu EL în Cer, atunci când va fi Răpirea Bisericii. Mintea ne minte (cum bine se spune), dar Dumnezeu ne spune adevărul.

Firea mea pământească este în război cu Duhul Sfânt (a se vedea Galateni 5 : 17). Merg în Duhul merg bine. Merg în firea mea, merg rău. Înțelegerea vine odată și cu maturizarea, dar puterea vine doar prin Duhul Sfânt, care se toarnă numai într-un vas curat.

De aceea, Cel Rău vrea murdărirea vasului (adică a vieții mele) sau orbirea ce vine prin acceptarea poftelor, a lumii, a stării de căldicel. Adică nici cu Dumnezeu sută la sută .. dar nici sută la sută cu lumea.

Un om de care, nu se poate folosi Dumnezeu exact cum spunea Domnul Isus despre sarea care și-a pierdut gustul că ea :

nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară”. (Luca 14 : 35)

În final, amintindu-mi de Eli (cel care-a ajuns să fie cineva, dar care din punct de vedere spiritual era foarte jos) și de Ana (care era o necunoscută dar care ardea pentru Dumnezeu) să mă întreb :

Eu sunt Eli sau Ana ? În ce categorie mă găsesc ?


Doamne Isuse, ai milă și de mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :